Plesiran Meng Ujung Kulon #2

Jal tek terusna maning cerita plesiran meng Ujung Kulon. Men ora penasaran terus ya wis ora ana cas cis cus krewel kedewel bangkecus ayuh langsung cerita.

Seuwisé nyilèm nang pulau Peucang saiki giliran meng pulau Jawa. Nang pulau Jawa rombonganku mlebu alas ya kira-kira 100 meteran kang segara. Jere nang segara gue ana baya rawa - rawa tapi pas Enyong meng nganah ra ana alhamdulillah nek ana kan mblencir kewedhèn. Nang pulau Jawa gie udu kur mlebu - mlebu tok meng alas nang kene arep ndleng Banteng Jawa sing jere siki wis langka mbanget. Nang njero alas gue udu alas sing rungkud banget tapi nang njero ana savanna Banteng Jawa pada liar nang kono. Kira - kira ana lewih kang 10 Banteng Jawa sing tek temoni nang kono. 

Aturan nang savanna pengunjung ra ulih edhek - edhek Banteng soalé mbokan nyruduk,  bahaya nek nyruduk soalé rumah sakit apa pukesmas/sukesmas adoh mbanget ya lewih kang 4 jam perjalanan kang laut. Jal bayangan nek kesruduk banteng wetengé sowek arep digawa meng ndi?? Apa arep langsung diwekná baya??  

Balung - balung Banteng Jawa uga akeh nang savanna gue soalé memang tempat go kumpul Banteng Jawa. Kira-kira ana 5-7 balung Banteng Jawa nang gubug edhek savanna. Jam setengah lima (4:30) rombonganku pindah tempat maning meng tempat sing paling maen maning. Tujuané siki meng pulau Handeleum nang pulau gue ana tempat turu (guest house) kira-kira ana 5-7 bangunan umah nang kono. Soal pulau Handeleum arep tek ceritakna maning engko nang bagian ke telu (3). Monggo ditunggu bae.
Bang Moa ora klambenan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai