Gonggoman Pamarican

Tulisanku sing pertama gie Enyong pengin banget mromosikna gonggomanku dewek. Sukur sukur ana sing garep dolan apa plesiran meng enggonku. Sebeneré gonggomanku ra patia terkenal kaya kecamatan - kecamatan liané semisal Banjarsari,  Banjar apa Kalipucang. Tempatku gie sebeneré ra mingslep - mingslep nemen mung ana loro (2) kecamatan karo kota (Banjarsari karo Banjar)  sing lewih terkenal dadhiné kalah saing soal terkenal apa ora terkenalé. Tempatku gie biasané kur go tempat ngaso (transit) wong - wong sing pada arep plesiran meng segara Pangandaran. 

PAMARICAN. Ya jenengané tempatku gue PAMARICAN. Selain dadi dusun karo desa, Pamarican ge dadi jenengan kecamatan. Nang Pamarican gue ana 3-4 suku sing manggoni (ngirak-ngirakna) sing mayoritasé suku Sunda disusul karo Jawa,  nomor telu (3) ana bangsa Cina kayaning sing urip nang Pamarican hususé nang gonggoman pasar. Nek sing nomor ke-papat ya suku - suku liané kang luar pulau Jawa biasané (biasané para mantu mantu). Pamarican gue ora kur duwe siji jeneng tok luh. Wong Sunda nyebutna MARICAN nah nek wong Jawa nyebutnané KEMRICAN, biasané sing nyebutna gue wong Jawa atawa wong Sunda sing wis pada tua. Beda maning karo wong enomé ya kaya pengényonga nek kaya pengényongan arep gue Sunda apa Jawa tetep nyebutnané Pamarican. 

Soal geograpiné Pamarican nang sebelah lor gue Kota Banjar,  sebelah kulon ana Kecamatan Cidolog karo Kabupaten Tasikmalaya,  nang belah kidul ana Kecamatan Banjarsari - Kabupaten Ciamis karo Kecamatan Langkaplancar - Kabupaten Pangandaran,  sebelah wetan ana Kecamatan Lakbok. 

Pamarican gue ana pirang - pirang desa misalè Bangunsari,  Pamarican,  Sukahurip,  Sidaharja,  Kertahayu,  Sukajaya,  Sidamulih,  Neglasari,  Pasirnagara,  Sukajadi,  Bantarsari,  Sukamukti lan sing paling anyar - golenyar ya gue Desa Mekarsari (Pecahan kang desa Sidamulih). Kabehan desa sing ana nang Pamarican nek diitung itung ana 13 desa. Nah soal kesukuan akeh - akehé wong Jawa pada urip nang desa Pamarican, Bangunsari (tempatku), Kertahayu,  Sukajaya,  Sidaharja,  Sukamukti,  Sukajadi lan ana wong Jawa sing urip nang desa Bantarsari mung ora akeh. Wong Jawa nang Pamarican gue tiap dusun beda - beda ngomongé ya mungkin kepriwe wong tuané akeh - akehé kang daerah Jawa ndi. Misalé kaya wong Jawa nang Kubangpari - Bangunsari akeh - akehé logaté Banyumasan beda maning karo wong Jawa sing nang Sukajadi apa Sidaharja mandan - mandan ana mambu - mambu Kebumen atawa Jogja. Tiap logat Banyumasan nang Pamarican beda - beda misalé kaya wong kubangpari karo wong Cigintung - Sukajaya, nek jere Enyong mah ya kepriwe daerahé mbah - mbahé gemien teka kang Purwokerto apa kang Cilacap apa kang Wangon. Sing dadi lucuné sakabeh - kabeh wong Jawa nang Pamarican atawa sing nang Jawa Barat wis nyampur karo Bahasa Sunda misalé nek ngomong gue pasti ana sebutan mah, teh,  gue teh, gie teh, lan karo sebutan - sebutan Sunda sing liané. 

Hutan jati Pamarican
Apa sing ana nang Pamarican?  Gieh nang Enyong tek ceritakan sebener - beneré Pamarican gue kaya apa. Pamarican wilayah gue ana sing gunung ana sing datar nek jere Enyong kaya mangkok soalé ngalor - ngidul wetan - ngulon gunung kabeh. Aja diragukna hasil taniné paling mantep utamané pari gabah, wit jati/kayu jati,  buah-buahan (manggis,  gowok,  dukuh,  kokosan,  duren,  jambu aer,  lain sejabané) nek sayuran paling khusus nang Pamarican nek jere aku sih Clubuk ya, nek wong Sunda njenenginé Culubuk beda maning karo Wikipedia.org deweké nyebutna Clubuk gue kembang tahu. Nang kene juga pusat pembibitan iwak Lele,  Jaer, Urang Lobster. Sing paling terkenal sih ya pembibitan urang Lobster sing ana nang UPUG (mbuh singkatan apa) Neglasari karo nang Cikuya - Sukajaya. Urang Lobster gue pancen wis diekspor meng endi - endi utamané meng Jepang (jarené). Sale gedang tipis wis popular atawa terkenal nang Pamarican khususé nang desaku Kubangpari - Bangunsari akeh akehé wong kubangpari ngaweni sale gedang tipis (mamaku karo bibiku ngaweni juga) selain gawe sale gedang tipis wong nang Kubangpari terkenal tukang ndéres (Nyadap; Sunda). Gemien pas Enyong agi cilik nek anaké wong tukang ndéres wis pasti kedeleng ciri - ciriné (nang Enyong ora tek sebutna mbok ana sing kesuh). 

Bibit tempat wisata (potensial) nang Pamarican sebeneré akeh misalé bae nang kene ana curug (air terjun) sing lokasi nang sanding umahé Ang Zaenal Mustofa tepaté nang dusun Ciparakan. Nang kene curug sampe pitu (7) tingkatan sing paling terkenal mung curug telu (3) sing disebut curug angin karo curug pitu (7) sing paling duwur tebingé. Pesawahan nang daerah gunung utamané Sidamulih gé pantes nek didadikna tempat wisata. Candi Ronggeng ana mung siki wis dipindahna mbuh meng endi soalé tempaté nang pinggir kali Ciseél dadhiné wedhi mbok kegawa banyu. Sebeneré akeh banget sing arep tek ceritakna soal tempatku gie ngan keburu ngantuk soalé tes jaga wengi. IngsaAlloh kapan - kapan tek terusna engko. 

Komentar

 1. Siip lah..
  Mari melestatikan desa kita ��
  Nek udu dewek, sapa maning. Haha

  BalasHapus
  Balasan
  1. Kesuwun mbak yu wis mampir. Alhamdulillah ana kepengin nulis blog maning sapet metu kuliah ra nulis maning Sampeyan wong ndi yah?

   Hapus
  2. Kesuwun mbak yu wis mampir. Alhamdulillah ana kepengin nulis blog maning sapet metu kuliah ra nulis maning Sampeyan wong ndi yah?

   Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai