KEPRIWE KOH: Cara Ngawe Passpor

Sapa wongè sing garep dolan, kerja, sekolah atawa arep ngapa bae nang luar negri kudu gawe gipi paspor. Paspor gue penting banget soalé paspor gue pada bae karo  KTP (kartu tanda penduduk) tapi wilayahé go dunia. Paspor gue duwe masa aktif kaya KTP yague 5 taun. Paspor ana pirang macemé biasanè ana paspor biasa,  paspor elektronik,  paspor khusus haji apa umroh, paspor kerja,  paspor belajar/siswa,  lan paspor go wong kedutaan nek ora wong penting go utusan meng luar negeri. 

Wulan Oktober 2015 Ényong ngawe paspor nang kota Bekasi ya walaupun aku wong Ciamis. Gawe paspor bisa digawe nang kantor imigrasi nang kota ndi bae asal ngawa sarat - saraté sing lengkap langsung dilayani. Apa saraté Ang Uyo?  Okeh waca terus sampe tutug.
 
Duit Ringgit Malaysia lan Paspor Indonesia
Saraté 
KTP, ijazah terakhir, surat keterangan kependudukan (go wong sing ngekos apa ngontrak nang luar domisili KTP), surat keterangan kang perusahaan nek deweké kerja,  surat keterangan kang wong tua nek ésih sekolah. Aja kelalen gawa kabeh persyaratan karo foto kopiné. Matre Rp 6000 karo map perlu pisan.

Sarat wis lengkap tinggal meng kantor imigrasi. Aja kelalen kantor imigrasi gue ana tatacarané misalé pakean kudu sopan aja meng kantor nganggo sandal nek ora nganggo klambi lekbong. Teka isuk - isuk biasané ora kebagian jatah (kuota) nek teka jam 8 meng ndwur kecuali kantor imigrasi gue memang langka sing arep meng luar negeri. Kantor imigrasi ana sing aturané nganggo jam (biasané tekan jam 10 esuk)  ana sing nganggo aturan kuota

Wis tekan meng kantor imigrasi siki giliran ngantri nomor urut. Nek wis dinai formulir tinggal diisi,  tes diisi langsung nunggu pegawé nyeluk jenengané sampeyan. Wis diceluk biasané wawancara/ditakoni go ngapa sih atawa apasih tujuané gawe paspor?!. Tes wawancara langsung dipoto karo ngumpulna berkas formulir. Nah tes kaya gue nang pegawéné kon mbayar langsung meng bank BNI lewat transfer nek ora nganggo mesin gesek EDC. Nah pegawéné biasané ngomong nek paspor bisa dijiot 3 dina sauwise wawancara. Enyong mbayar go paspor biasa nek ora salah Rp 350.000. 

Telung dina tes ngisi formulir siki tinggal bagian njiot pasporé. Nah pas njiot paspor aja kelalen ngawa KTP karo ngawa bukti pembayaran transfer bank BNI. Akhiré paspor wis nang jekelané sampeyan. Semoga ana mangfaaté.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai