Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2016

Hujan Pagi

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #5

105. Angimbu cihna (ib). Wong sing dirampok,  dimaling nemukna alat bukti pencurian tapi ra lapor meng polisi. 106. Angin silem ing warih (ib). Penjahat sing ora nampakna maksud lan tujuané. 107. Anglang - angling (ib). Wong sing arep jahat tapi ndleng kondisi (suasana). 108. Anglung - angleng ganda unèn ombyong - ombyong (lb). Wong sing urip nang gunung wis siap nyebar pari nang huma.109. Angon iriban (lb). Ndleng ekspresi rainé wong (air muka) lan keadaan wong sing arep dihubungi. 110. Angon mangsa/angon angin (lb). Wong sing ngoleti wektu sing maen. 111. Angon ulat ngumbar tangan (lb). Wong sing ana maksud elek (nyolong) pertama-tama ndleng wong lia terus njiot barangé wong lia. 112. Angrong pasanakan (lb). Wong sing seneng meng wong wedhon ora peduli keluargané bojoné digauli. 113. Angun - angun angadu pucuking eri. Sing njekel peradilan (hakim,  jaksa lan pengacara) lagi ngadu pinteré otak,  keapikan budi,  mempertimbangkan ndi sing bener lang nglombo,  mengamati tingkah polah pe…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #4

70. Anirna dhustha (ib). Wong sing mrentah lunga penjahat sing diburu polisi. 71. Anirna lingga. Wong sing nyamar nang tempaté penjahat. 72. Anirna pandaya. Wong sing duwe perkara bersandar meng wong sing wis lunga. 73. Anirna parosa (parusa). Wong sing mengabaikan prentahé raja/pembesar. 74. Anirna patra (ib). Wong sing ora ngaku tulisané deweké. 75. Anirna warsa. Wong sing nduwéni tanah,  diselang (dipinjam) wong lia go ditanduri wit buah-buahan atawa wit kayu tanpa ana surat perjanjian. Pas wit uwen (berbuah) tanah dijiot nang sing nduwéni tanah gue.76. Anir yukti. Wong sing agi peteng atiné atawa ora bener dakwaan karo dugaanné. 77. Anjabung alus. Nipu wong karo omongan sing apik. 78. Anjagakaké endhogé si blorok (ib). Wong sing ngarepna barang sing urung tentu. 79. Anjajah désa milang kori. Wong sing ngumbara (lunga - lunga)  tekan pelosok. 80. Anjaring angin/ Anjaring(i) lembut (ib). Wong sing waspada aring nyaté wong sing urung ana.81. Anjujul wuwul (Ib). 1 wong sing wis rugi t…

Nang Selat Malaka Nang Ujung Sumatera #1

Di selat Malaka di ujung Sumatra
Dua hati kita satu dalam cinta
Di selat Malaka di ujung Sumatra
Cintapun terpisah ku merana Lirik lagu Hati Siapa Tak Luka 
Duweke penyanyi Popi Mercury ora pernah bisa ilang nang ingetanku memang lagu gie sing disenengi nang Yayuku pas Ényong ésih cilik tiap dina nyetel lagu - lagune Popi Mercury, Nike Ardilla lan penyanyi Rockslow lainné. Lagu sing memang bener - bener jero banget maknané Ényong sing ésih cilik ge sampeka terinspirasi pengin lunga plesiran meng selat Malaka (Malesia)  lan ujung Sumatra (Aceh) kerna lirik lagu sing apik Ényong percaya nek sing gawe lagu memang seneng mbanget meng selat Malaka lan ujung Sumatra sing indah lan akeh cerita sing berkesan.
Butuh wektu akeh ndadhikna inspirasi plesiran meng Ujung Sumatra lan Malaka dadi kenyataan. Awal mula kang ajakan ibu Fadlun batir backpacker sing paling akeh pengalaman nang dunya plesiran. Deweké ngajak plesiran bareng meng Kuala Lumpur - Malesia lan Aceh ana 7 wong sing diajak termasuk…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #3

46. Amét punggung (lb). Wong sing njiot barangé wong lia tanpa ngomong gisit (tembung). 47. Amis bacin (lb). Sakabeh keangelan lan rintangan.48. Ana bapang sumimpang (lb). Ngindari halangan karo rintangan.49. Ana catur mungkur (lb). Wong sing ora gelem melu gossip atawa ngelek - ngelekna wong lia.50. Ana gula ana semut (lb). Wong sugih akeh sing medheki. 51. Anak - anakan timun (lb). Wong lanang sing memungut (nitor) anak wedhon (atawa sewaliké) wis gedhe didadikna bojo atawa gelem digawa turu bareng. 52. Anak molah bapak kapradhah (lb). Wong tua sing ulih kesusahan kerna salahé anak.53. Anara wacana. wong sing ijig - ijig ngomaih tanpa ana sebabé.54. Ancik - ancik pucuking eri (lb). Wong sing ngabdi tapi ora ulih ati segala tingkah polahé serba salah. 55. Andaka anglukar sari baud tan wrin baya. Wong lanang sing ngrangkul wong wedhon sing udhu duluré. 56. Andaka angungak sari tan wrin baya. Wong lanang sing ndleng wong wedhon sing udhu duluré. 57. Andaka atawan wiyasa. Wong sing agi …

Plesiran JogKlaSo #9

Episode terakhir cerita plesiran JogKlaSo!
Selasa wengi tanggal 29 September 2015 dadhi wengi terakhir manggon nang Ngayogyakarta Hadiningrat ora ana sing spesial kegiatané kur mandan dadakan dolan meng Malioboro go tuku oleh-oleh lan menikmati wengi nang dalan Malioboro sing rame lan khas mbanget karo kegiatan seni budaya Jawa. 
Rasa penasaran gedhe mbanget soal dalan pasar kembang sing nang ngarep stasiun Tugu Yogyakarta. Pasar Kembang sing disingkat SARKEM memang dadhi tempat aneh go wong - wong terutama wong lanang!  Lokalisasi Sarkem gie jarené wis ana ket kang jaman Belanda gemien. Zaenal mandan ragu dolan meng Sarkem Ényong tetep penasaran kerna Ényong ésih penasaran sepakat dolan meng Sarkem bareng. Mambu khas Sarkem lan suasana khas memang bener - bener Sarkem sing menggoda wong lanang. (Ényong nang Sarkem ora jajan loh kur dolan thok).
Sarkem wis ora penasaran ana ide maning sing lewih nggilani yague mlaku kang Malioboro tekan Amabarukmo sing adohé ngalaihim. sekalian mlaku…

Plesiran JogKlaSo #8

Malioboro ésih rame, tukang panganan ésih pada nglayani wong sing tuku rasa gerah kerna pembakaran BBM kendaraan kerasa banget rasa ngantuk ésih ana mung kudu mlaku terus lan kudu mikir atos arep turu nang hotel apa nang enggoné kancané Zaenal. Mumet memang tes perjalanan adoh tapi kehibur uga nang tabuhan - tabuhan musik tradisional sing agi dipetnasna nang Malioboro. Zaenal langsung mutusna turu nang kosan kancané sing nang daerah UIN Yogyakarta. 

Mburu wektu lan mburu bus Transjogja sing ora sedia 24 jam bener bae jurusan UIN Yogyakarta wis ora ana layanan terpaksa mudun nang taman makam pahlawan terpaksa mlaku tekan wilayah UIN Yogyakarta sing jaraké lewih kang 10 Kilometer. Mlaku setiyelé sikil jan bener - bener tiyel mbanget.
Here map ésih utama nang plesiran gie alhamdulillah ngawa hendpon 2 sing kabeh nang Ényong tek isi aplikasi Here map alhamdulillah akeh mangfaaté nek go plesiran. Hendpon ésih urip tapi be Zaenal wis mulai arep mati jan rasané kepriwe yah ora ana nomer tel…

Plesiran JogKlaSo #7

Pamitanonline via WhatsApp aring Kang Tenddy Nugraha. Segala hormat lan rasa kesuwun sing akeh mbanget go Kang Tenddy Nugraha lan batir liané. 
Gua Pindul Ora ana kesel ora ana ngeluh nang plesiran gie!!  Mlaku ayuh mlaku tekan halte Transjogja edek swalayan (kelalen jenengané) takon ayo takon meng wong sing nang dalan lan pegawé Transjogja sing apik budhiné, njelasna sakabeh tetek mbengek transportasi go meng gua Pindul. Karo ndleng tipi acara sing terkenal nang TRENSTV acara My Trip My Adoh lumayan ulih kaweruh soal plesiran,  acara rung bubar bis Transjogja jurusan terminal Giwangan wis teka. Alhamdulillah. 
Masalah anyar ana maning nang terminal Giwangan. Ongkos meng Gua Pindul lumayan larang mbanget sekitar 130.000 rupiah per wong sampe tekan gua Pindul. Bingung arep diterusna apa ora mikir atos!! Mikir atos!! Mikir atos!! Akeh memang sing nawari go meng Pindul ora ketang wong telu. Internet dadi sumber berita ternyata ana sing ngomong murah dadhiné Ényong kur meneng gipit nungg…

Plesiran JogKlaSo #6

Balik Yogyakarta
Sepur disel Prameks ana jam 2 alhamdulillah ana wektu leyeh - leyeh klekoran nang peron plus ngecas hendpon sing dadi petunjuk utama plesiran. Ana 30 menit nunggu sepur. Karo mangan roti gabes - gabes ra nggenah sing regané larang mbanget madan nyesel tuku roti sing ora ana kualitasé tapi didol larang. Ora let suwe sepur teka langsung bae mlebu gerbong sepur.
Tegang lan bingung pas ditarik karcis sepur kelalen ngesogna nang ndi mbuh nang Ényong apa nang Rylo,  tukang karcis wis madan kesel mbok yah langsung ditinggal dadhi sing nagih karcis pak satpam. Isin mbanget kaya wong tersangka sing lagi ketangkap basah penjahat banget lah ceritané. Jarku tiket kaya nang sepur listrik nang Jabodetabek eh rengané beda!!  Untung bae karcis orang diguwang. Alhamdulillah ketemu nang tas ciliké Rylo. Jan wis dag - dig - dug mbanget koh.
Jog Stasiun Tugu Yogyakarta madan bingung tujuan lan nginep nang endi akhiré Ényong kontak kanca edek tapi kanca edek nang dunia media sosial inte…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Basa Jawa #2

26. Ambangun wacana (lb). Wong sing nyusuli gugatan.27. Ambanyu mili (lb).1 Jamuan sing terus methu. 2 Ngawinna anak tiap taun. 28. Ambarung sinang (lb).1 Nyampuri urusané wong lia. 2 Madhani/menyamai tingkah laku atawa segalané sing nang wong lagi dikerjakna.29. Ambata rubuh (lb). 1 swara bedil, swara wong sing gemuruh kaya swara watu bata rubuh. 2 Ngawinna loro atawa telu anak sekaligus nang dina sing padha.30. Ambaud adaris. Wong sing kalah nang pengadilan langsung njaluk banding. 31. Ambegal sambi angayang (ib). Wong sing nyopet nang pasar nyamar dadhi wong tuku. 32. Ambesemaké payung (lb). Wong sing terkenal atawa bojoné lan seduluré sing ngawe perbuatan rendah sing dadhi aib wong sing terkenal gue. 33. Ambidhung api rowang (lb). Wong sing ana maksud ala/jahat sing pura - pura dadhi kancané atawa pura - pura sepemikiran. 34. Ambima prakarsa dana. Wong sing nuduh wong lia nyelang duit terus nagih duit karo dipaksa. 35. Ambiyak wangkong (lb). Wing sing mbukak rahasia sing ngisin - …

Musium Wayang #2

Nerusna kaweruh wayang - wayang sing akan nang Indonesia. 
3. Wayang Wahyu Timo Heus Wignyosubroto gue sing gawe Wayang Wahyu deweké pastur kang Solo. Taun 1960 Wayang Wahyu mulai digawe. Wayang wahyu gie nyeritakna Adam karo Hawa versi kristen lan cerita - cerita keuripan wong Kristen.
4. Wayang Kyai Intan Wayang gie digawe nang wong Cina jenengané Babah Palim kang Muntilan - Jawa Tengah digawe taun 1870. Wayang gie padha karo wayang sing kang Yogyakarta Hadiningrat kur sing mbedani nang wayangé ana intan berlian.
5. Wayang Golek Elung Bandung Digawe taun 1965 nang Bapak R. Sulaeman Prawiradilaga diceluk uga Pak Sule. Wayang gie nyeritakna cerita asli wayang priangan.
6. Wayang Golek Menak Cirebon Pas Islam teka meng pulau Jawa, wayang gie dadhi peragan keuripan wong Islam.
7. Wayang Sasak Nusa Tenggara Kulon Wayang gie kang Lombok,  Nusa Tenggara Kulon. Alur ceritané mandan padha karo wayang Golek Menak Cirebon,  nyeritakna pamané Kanjeng Nabi Muhammad.
8. Wayang Revolusi   RM Sayi…

Plesiran JoKlaSo #2

Apes ra ana sing ngerti rejeki sing arep diterimagé ora ana sing ngerti. Sakabeh sing ésih gaib gue urusan Maha Gusti Allah. 
Seminggu sedurungé mangkat plesiran meng Yogyakarta Hadiningrat Ényong kena ujian mriang. Ora disangka pas lagi pit - pitan jam 3 sore dada kiwe larané ngepol padahal nembe 300 meter golé ngepit mbatin ku ora nengapa - negapa dadané ya nang Ényong tek terusna maning ngepité tekan 8 kilometer. Seadohé dalan dada ésih kerasa lara banget kaya angin duduk/serangan jantung.
Jog tekan indekos dada ésih lara mbanget sampe nang kantor uga ésih lara sampe tekan 4 dina nang aku tek tahan ujarku ya anu penyakit biasa kaya myalgia nek ora muscle spasm tapi nek dirasakna madan beda soalé kaya ana suara angin nang njero dada. Anginé kaya mlayu - mlayu nang njero dada, nek miring pindah miring maning pindah. Jan aku penasaran mbanget apa gie penyakitku yah. Dina setu isuk Ényong langsung meng rumah sakit Siloam Hospitals . Nang kana langsung diperiksa nang dokter. Dokter sin…

Pasar Antik Dalan Surabaya - Cikini, Jakarta

Bill Clinton presiden Amerika salah siji wong sing nenarna/nerkenalna pasar unik gie. Pasar unik gie ana nang dalan Surabaya - Menteng - Jakarta Kidul. Pasar antik lan unik gie dijenengi sesuai karo jenengan dalan sing nang ngarepé pasar antik gue. Pasar Antik Jalan Surabaya. 
Sakabeh barang - barang unik, aneh, tua apa kang taun jebol ya ana arep tuku patung,  keramik cina, kipas angin kang kayu ya ana. Pasar gie wis terkenal nang wong bule - bule termasuk presiden Amerika sing wis pernah blanja nang pasar antik gie. 
Pasar antik dalan Surabaya gie beda karo pasar - pasar sing liané soalé pasarè sederhana mbanget kur ruko - ruko cilik sepanjang dalan Surabaya tepaté nang pinggir trotoar dalan. Ana mbok 100 meteran adohé dalan sing dagang uga akeh ya kira-kira ana 150an wong sing mbukak ruko nang dalan Surabaya. 
Pedagang nang pasar antik dalan surabaya gie ra matok rega dadhi nek sampeyan arep tuku barang antik mbuh gue patung, perabot umah apa koper kudu pinter - pinter nawar. Rega…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa

Wong Jawa kudu Njawa basa lan laku siki aku arep aweh elmu basa Jawa utamané soal peribahasa karo Saloka. Ényong bersukur mbanget soalé nduwéni buku karangané Bapak L. Mardiwarsito karangan lan cetakan taun 1992 (Ényong nembe 10 wulan). Monggo dipelajari peribahasa karo Saloka. Men go ngepenakna macané gie daftar kependekan: Ar (Arab), Bld (Belanda), Bnt (Binatang),  Ib (ibarat), Ind (Indonesia), Jk (Jawa Kuna),  Jw (Jawa), K (Krama),  Kd (Kata Dasar), Ki (Kiasan),  K.I (Krama Inggil),  K.N (Krama Ngoko),  Ks (kasar),  Kw (Kawi),  n (Ngoko),  Skr (Sansekerta), tb (Tumbuhan).A
1. Abang - abang (Abanging) lambé (ib). Ucapan sing enak dirungokna tapi sebeneré kur nglombo atawa pura - pura.
2. Adang angliwet (ib). Kerjaan sing penting dikerjakna bareng karo kerjaan lainé.
3. Adedamar tanggal pisan kapurnaman. Wong sing wis lapor meng pengadilan mung kur meneng thok ora nggugat atawa ora nerusna gugatan perkara.
4. Adigang (ib). Wong sing ngandelna kekuatan karo ketangkasanné.
5. Adigang…

Plesiran JogKlaSo #5

Ngleker Bener - bener turu sing berkualitas sampe - sampe tangi jam 06:30 isuk. Sembayang Subuh ketinggalan adoh tapi ora apa - apa sing penting ésih sembayang. Adus sebersih - bersiéh adus, wis rampung adus kabeh mentu kamar wis ana rong porsi cilik sega goreng. Alhamdulillah rong porsi cilik bisa ngewaregna wetengé bocah telu.
Jam 7 isuk langsung lunga maning njelajah kota Surakarta Hadiningrat. Tujuan pertama sing edek karo hotel ya gue keraton Mangkunegaran. Kur ngawa tas cilik karo kamera KONKON D3200 karo bekel duit seanané lan hendpon sing go dadhi petunjuk sing jujur. HERE MAP dadhi aplikasi paling penting nang plesiran nang Surakarta soalé dewek mlaku terus keliling kota.
Mangkunegaran Sepanjang dalan lumayan rame bocah - bocah SD sing agi digawa nangguruné kon olahraga "mlayu". Jog keraton Mangkunegaran langsung mlebu meng njero sing sebeneré ésih tutup. Alhamdulillah bapak penjaga keraton ngizini Dewek mlebu gratis. Nang njero Dewek ora ulih mlebu meng njero - nje…

Plesiran JoKlaSo #4

Weteng wis moni krayak - kruyuk bae jan tanda kudu golethi panganan. Pecel dadhi pilihan go madhang regané murah tur bisa mbantu mbah - mbah sing dagang pecel. Ora isin - isin madang nang pinggir dalan gedhe apamaning klekaran jan wis mirip banget kaya wong musafir. Mbah sing dagang rasané kaya sing seneng mbanget dagangané dituku mandan rikuh uga soalé mbahé nambaih seplastik teh. 
Jarku stasiun Brambanan edek eh rengané adoh itung - itung olahraga mlaku lewih kang 2 kilo ya lumayan go mbakar pecel sing wis dipangan mau. Tekan stasiun ternyata stasiun khusus barang asem rengané!!  Mlaku maning meng dalan gedhe akhiré nyerah. Nyegat bis sing meng arah Klaten. 
Kur bekel hendpon sing ana sambungan interneté tok karo takon meng wong nang dalan plesiran siki dadi ra gumun nek kesasar. Mlebu bis Rylo karo Zaenal kebagian kursi Ényong dewek milih edek supir. Kur mbayar 50.000 rupiah tok kang Prambanan meng Solo. Jog Klaten pikiran ku Rylo urung mbayar bis dadhiné Ényong mudun bis pengin g…

Plesiran JoKlaSo #3

Wareg madang langsung rembugan soal destinasi pertama. Ényong sing paling tua diutus langsung kon milih destinasi sing paling maen lan tren nang wilayah Ngayogyakarta lan Surakarta Hadiningrat. Plesiran gie janjanéh morak - marik mbanget soalé ora duwe susunan acara itinerary dadhi kur sekarepé dewek lan sekepenaké para anggota plesiran.
Kompleks Candi Prambanan sing dituju awal soalé paling edhek dewek karo stasiun Lempuyangan. Kerna ora apal dalan - dalan lan fasilitas transportasi nang daerah Jogja dadhiné sering takon. Alhamdulillah sakabeh wong sing ditakoni maen kabeh ora ana sing nglombo biasané pengalamanku nang Jakarta akeh banget sing nglombo nek dewek takon dalan atawa tempat sing arep dituju nang dewek. Kur mlaku kurang lewih 10 menitan jog tekan halte bus Transjogja,  nang Jogja ora ana angkot apa elf tapi anaké taxi karo bus Transjogja mandan mirip karo TransJakarta alias Busway tapi nek jere aku lewih sederhana Transjogja kertu duit elektrik mandan ora populer nang ken…

Plesiran JoKlaSo (Jogjakarta, Klaten lan Surakarta)

Tanggal 24 September 2015 dadi seksi lungané Ényong meng Kota Yogyakarta Hadiningrat. Rencana lunga plesiran meng Yogyakarta Hadiningrat sebeneré wis direncanakna ket sewulan seurungé mangkat meng nganah, awal kang omongan tetek mbengek Ényong, Rylo lan Zaenal nang BBM (Blackberry Messenger) dadi rencana plesiran sing luar biasa krena direncanakna plesiran nang Yogyakarta Hadiningrat seminggu. Wis sepakat akhiré Ényong njaluk cuti seminggu meng kantor,  alhamdulillah diijinna. Ora suwe langsung meng toko Indoapril tuku karcis sepur karo karcis motor mabur. Jan angel mbanget pas lagi mesen karcis sepur soalé jaringan interneté nang toko indoapril lelet lan kadang-kadang mati. Wis pindah toko indoapril 3 kali tapi ora bisa - bisa akhiré nyerah soalé wis males ngoleti toko indoapril sing ngedol tiket online. Memang sedurungé wis pesen tiket sepur karo motor mabur nang travelokek.com tapi pas pembayaran ora mlebu - mlebu dadhiné ngoleti meng toko indoapril. 
Wengi - wengi rasa penasaran …

Kertu Emoney (Duit Elektrik)

E-money (electronic money) yague duit elektronik sing bisa digunakan go mbayar - mbayar transaksi nang internet atawa langsung digunakna nganggo mesin tap atawa mesin tempel. Duit Elektrik gue siki wis mandan populer nang Indonesia khususé wilayah perkotaan contohé bae kaya nang Jakarta duit elektronik bisa go mbayar dalan toll,  tuku nang toko indoapril atawa toko - toko modern lainné,  bus way, sepur listrik lan tempat liané. Duit elektrik gie akeh mangfaaté soalé go ngganti duit recehan. 
Kepriwe gawené Ang Uyo?  Gawené gampang tinggal meng bank sing arep dituku kertu duit elektriké, gawe kertu duit elektrik ra angel kaya gawe kertu ATM. Soalé kur tuku kertunè langsung gawa tanpa ana KTP atawa sing liané. Maksimal isi kertu kur mung sejuta tok soalé menurut undang-undang ra ulih ngeliwihi sejuta krena kertu gie go ganti duit recehan tok. Kertu gie nek ilang duité uga melu ilang beda karo ATM sing ésih bisa diblokir kertunè. 
Cara nggunaknanè gampang mbanget. Kur ditempel tok!!!  R…

Bus Tingkat Mpok Siti - Jakarta

London gue salah siji kota sing paling terkenal karo wisatanè apa maning transportasinè sing paling iconic bus tingkat karo taksi kodok. Siki ora kudu adoh - adoh plesiran meng London kur go numpak bis tingkat siki nang Jakarta wis ana bis tingkat sing go wisata muter - muter kota. 
Jakarta Bus City Tour yague bus tingkat sing dianakná nang pemerentah Jakarta go wong sing plesiran nang Jakarta. Sejatiné bus gie go narik wisatawan meng Jakarta. Ana 5 bus tingkat sing siki dienggo nang pemerentah Jakarta jarené sih arep ditambah maning. Numpak bus tingkat gie ora kosi mbayar nganggo karcis nek ora duit elektrik tapi gratis kur sing pada sabar golé ngantri soalé tempat njagongé terbatas lan sebangku kur go wong siji udhu sebangku go petpétan. Bus tingkat gie diceluk nang wong Jakarta "mpok siti" soalé siti gue nyremped - nyremped meng city (kota) ana alesan siji maning nengapa disebut mpok siti yague krena sing dadi supir empok - empok (mbak - mbak) alias wong wedhon. 
Janjanéh…

Sepur Listrik - JABODETABEK

Sepur listrik gue salah siji kendaraan umum sing paling digandrungi sakabeh wong nang Jakarta lan kota - kota tanggané Jakarta. Sepur listrik termasuké kendaraan umum sing paling murah lan cepet soalé ra ana macet. 
Sepur listrik sebeneré wis ana ket jaman Belanda, gemien jenengané Staats Spoorwegen sing njalana jalur Tanjoeng Priok - Meester Cornelis (Jatinegara). Pembangunan rel spur listrik gie dimulai taun 1923 lan diresmikna taun 1925. Gemien spur listrik akeh - akehé buatan Jerman lan General Motor beda karo siki sing akeh - akehé nganggo sepur listrik kang Jepang. Ket taun 1976 Indonesia ngimpor sepur listrik kang Jepang tekan siki. Jere wong PT KAI sepur kang Belgia nek ora sepur kang Eropa ora cocok karo keanàãn alam Indonesia soalé gue sepur sering ana gangguan bae lan cepet rusak beda karo sepur sing diimpor kang Jepang. Siki uga PT KRL JABODETABEK nganggo sepur listrik gawené Madiun (PT INKA) alias gawean dalam negri kur ora akeh kaya sepur listrik kang Jepang. Sepur list…

Istana Presiden lan Kebun Raya - Bogor

Istana lan kebun raya yague salah siji Icon atawa ciri khas kota Bogor. Pastiné sakabeh wong nek ngomong Bogor ingeté Kebun raya lan Istana Kepresidenan. 
Istana Kepresidenan Bogor Buitenzorg atawa Sans Souci jenengan awal Istana Kepresidenan Bogor sing artinè tanpa kawatir. Bangunan gie didadikna umah dines go sakabeh gubernur jenderal Belanda lan go siji gubernur jenderal Inggris ket taun 1870 - 1942. Mau - mauné Istana gie digawe 3 tingkat mung kerna ana lindu gedhe pas gunung Salak meletus tanggal 10 Oktober 1834 bangunan gie ambruk kabeh. Digawe maning mung kur ora digawe tingkat maning soalé si arsiteké mikir lan keanaan tanah/geograpiné Bogor akeh lindu dadi digawe kur selantai alias ora tingkat maning. Gubernur Jenderal sing terakhir manggon nang istana gie Menir Tjarda Van Starkenberg.
Ana 350 patung nang njero lan njaba Istana Negara gie akehé hadiah kang pejabat - pejabat lan kepala negara lain sing wis pernah dolan meng istana gie. Ana sing lucu kang patung - patung nang Is…

Musium Wayang - Jakarta

Akeh mbanget budaya Indonesia sing unik kur dewek jarang ngerti budaya sing unik - unik kang daerah Indonesia sing lainné. Saking sugieh kebudayaan sampe wong Jawa atawa wong Papua mandan angel atawa ra apal budaya gue kang ndi soalé budaya Indonesia gue akehé ngepol beda karo budaya Turki nek ora Budaya Arab. Contohé bae ya wayang nag Indonesia ora mung kur wayang kulit karo wayang golek tapi akeh mbanget jenis wayang - wayang sing liané.
Ényong ngulwangna wektu lan duit go mlebu musium wayang nang Jakarta tepaté nang Dalan Pintu Besar Utara nomer 27 Jakarta Kulon. Musium gie ora adoh lan ésih sekomplek karo Kota tua Fatahilah,  selain musium wayang ana uga Museum Jakarta,  Musium Bank Mandiri,  Musium Bank Indonesia,  Musium Keramik lan museum sing liané.  Mlebu meng musim wayang kur mbayar karcis Rp 5000 tok go wong sing wis tua ya pokoké udu tua wis uwanen udhu tapi wis mentu sekolah atawa kuliah lah yah. Nek go bocah sing ésih sekolah regané malah lewih murah maning khusus go m…

Datar Anjing - Bandung Kidul

Jenengan memang awehan kang wong go tempat,  benda,  wong lan lian sejabané. Ana sing lucu ana sing maen ya ana sing elek kur sakabeh jenengan mesti ana sebabé. Datar Anjing uga duwe sebabé dijenengi kaya gue (ngko tek jelasna). 
Jam 3.30 sore nembe jog tekan Pangalengan - Bandung Kidul gie sebeneré acara plesiran lan acara silaturahmi meng enggoné batir backpacker Ang Bunyanum Marsus. Deweké ngundang Ényong lan batir - batir backpacker kang Jakarta lan Kota Bandung kon nginep lan ngrasakna keindahan alam nang Pangalengan khususé nang Datar Anjing. Tes madang langsung sembayang Asyar beres - beres mangkat meng Datar Anjing karo bocah - bocah Pramuka kang SD Pangalengan. Ana lewih 10 wong sing melu camping nang Datar Anjing. 
Datar Anjing gue gunung sing paling duwur nang wilayah Pangalengan - Bandung Kidul. Nengapa disebut Datar Anjing kerna nang gunung gue akeh anjing alas gmienné dadhiné dijenengi Datar Anjing. Kang gunung gie sakabeh kota Bandung keton kabeh.
Gunung gie ditanduri…

Pulau Kelor

Benteng Martello séksi sejarah jaman Belanda sing paling terkenal. Pulau Kelor pestine pada bae karo jenengané soalé pulau gie pada kaya kelor ambané. Sekecrèt tok ambané pulau gie. Tapi pulau gie sing paling maen diantara pulau Onrust,  Cipir lan Bidadari. Pasir putih ujung tekan ujung,  wit - witan lanka lan megahé benteng pertahanan Belanda. 
Martello gie sebeneré dibangun go pertahanan Belanda kang serangan Kerajaan Inggris, Portugis lan Banten. Martello dibangun karo watu bata abang sing kuat mbanget. Arep dolanan futsal apa arep gupak nang pulau gie ya bisa soalé banyu lan pantaié maen.
Ana 3 pelabuhan sing bisa ngawa sampeyan sing arep meng pulau gie,  pelabuhan Marina Ancol,  pelabuhan Kali Adem, lan Pelabuhan Muara Kamal. Biasané ana paket one day trip nek arep meng pulau gie regané ora larang - larang sekitar 70.000 - 150.000.

Pulau Onrust

November 2015 wulan sing paling full plesiran nang uripku dewek. Tiap minggu plesiran terus sampe mabok. Alhamdulillah plesiran langka sing ntek tekan juta - jutaan. Paling pol ntek 500.000 tok, gue ge lumayan adoh mbanget plesirané lan puas.
Siki Ényong arep nyeritakna pengalamanku nang pulau Onrust,  pulau cilik nang Kepulauan Seribu Jakarta. Ényong mangkat meng pulau gie karo sepupuku Ikhsan Juliono lan karo kancané deweké sebeneré uga lunga meng nganah karo kanca backpacker Ibu Fadlun (Master Emak Travelling). Sekitar 40 wong sing mengganah bareng. 
Kur enthek Rp 130.000 tok go meng pulau Onrust,  Cipir lan pulau Kelor,  murah tenan kan??!!! Pestiné murah mbanget yah. Kepriwe sih lan apa istimewané pulau Onrust gie Ang Uyo??? Monggo diwaca terus sampe tutug. 
Pulau Onrust sing jaraké 14 Km kang daratan Pulau Jawa (Jakarta). Gmienné pulau Onrust gedhené sekitar 12 hektar siki mung kur 7,5 hektar tok kayaning krono abrasi dadhiné ngilang sipet - sipet. Alhamdulillah siki pinggir - …