Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2016

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa kang Serat Jayengbaya Ranggawarsita lan Baoesastra Djawa WJS Poerwadarminta

1. Budyarda. Budi sing serakah. 2. Kuwangon nora nguwangi (ib). Wong sing mondok. 3. Melik nggedhonganè lali. Kerna gedhe kepenginan atiné kelalen gawe perbuatan apik. 4. Nulung menthung. Ketoné nolong wong lia tapi sebenerè dewekè lewih menderita. 5. Ngundang singating andaka (ib). Nantang wong sing agi kesuh. 6. Olèh kepyak ora nglontor. Ulih kehormatan tapi uripé kekurangan. 7. Opor adem edhas pandhè (ib). Kerjaan pandai besi. 8. Wayuh kendhil/temah nista. Wong sing ora duwe atawa wong sing nduweni bojo lewih kang siji. 9. Wirang waragad. Isin metukna duit go nebus barang sing disita karo cara sing ora resmi. 10. Wong akudhung lumpang kentheng (ib). Wong sing nduweni penghasilan sipet nduweni bojo bangsawan.

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #34

TERAKHIR huruf Y. 1. Yatna yuawana lèna kena (ib). Waspada selamat,  lengah mati. 2. Yiyidan munggwing rampadan (ib). 1 pelacur dadhi wong maen. 2 wong hina kerja nang tempat priyayi. 3. Yoga anganggawa yogi (ib). Sahabat sing kaya guru. 4. Yumana mati léna (ib). Wong apik ulih kecelakaan atawa malapetaka kerna kurang ati ati. 5. Yuyu rampung ambarong rongè (ib). Wong sing wis lemah lan malang kue rumah tangganè esih kuat. 6. Yuyutan kajali tangan (ib). Perundingan sinh wis mateng ora segera dilaksanakna akhirè terbengkalai. MATUR SUWUN kanggo bapak L MARDIWARSITO sing wis gawe buku "Peribahasa dan Saloka Bahasa Jawa". Ngapuranè Enyong ngopi bukuné.

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #33

Lanjut maning sisan dienthekna nang wulan puasa sing kur 10 dina maning. Siki giliran huruf W.1. Wadhuk beruk. Wong sing madang bae ra pernah wareg. 2. Walat tambang. Wing sing nambat ternak wong lia. 3. Walik gerèh (ib). Ngerjakna kerjaan gantian. 4. Wangsa amindha mintaya. Wong sing mateni nang tanahè dewek. 5. Wastra lungsed ing sampiran (ib). Wong pinter ora kanggo nang kerjaan. 6. Watang angodhè. Wong sing gugat,  nyusulna gugatan maning tapi beda gugatan. 7. Watang bubuken. Gugatan gugur kerna sing digugat mriang. 8. Watang putung. Gugatan gugur kerna sing digugat lunga adoh. 9. Watang témper. Gugat gugur kerna sing digugat mati. 10. Watang tuna. Gugatan,  tuduhan sing ora bener. 11. Wawalan banda. Mungsuhan karo wong bodo. 12. Wedang lelaku tumper cinawedan (ib). Wong sing panasan atawa sirik diilari nag wong lia. 13. Wedi ing wayanganè dewek (ib). Wong sing gawe ora apik,  ngrasa dipergoki wong akeh,  atiné ora tentrem. 14. Wedi rai wani silit (ib). Wedhi berhadapan rai,  sak …

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #32

Munggah maning meng huruf U. 1. Ubaya saksi (ib). Wong janji arep aweh hadiah aring saksi. 2. Ubut saksi (Ib). Wong sing nduweni perkara tanpa saksi. 3. Ujarè wong pepasaran (ib). Berita sing ora karuan. 4. Ula marani gitik/gebug. Wong sengaja marani keangelan. 5. Ulangan cumbon (ib). Wong sing cokan minggat,  balik sedhela minggat maning. 6. Ulat mandhep ati karep/arep (ib). Wong sing pengin,  dinai uga. 7. Ula - ula dawa (ib). Segala sesuatu sing nglantur kedawan. 8. Undhaking pewarta sudaning kiriman/titipan (ib). Kabar berita sing kurang atawa lewih kang kenyataan. 9. Ungak - ungak pager arang (ib). Njajaki kepinteranku atawa kekayaan wong lia. 10. Upaya prabèda (ib). Wong sing ingkar janji. 11. Upaya saksi (ib). Bersaksikan anak saudara atawa saksi gawean. 12. Usung - usung lumbung (ib). Wong sing padha - padha gotong royong ngerjakna kerjaan. 13. Uthik - Uthik macan lagi dhedhe (ib). Wong sing mbangkitna amarah wong. 14. Uwis cumengkung (ib). Wong sing wis terkenal keahlian omon…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #31

Methu maning huruf sing mbedani dewek yague huruf TH. 1. Thak - thakan kaya klothak (Ib). Wong sing akeh tingkah lan omongan. 2. Thak - thuk kaya ki Drepa (ib). 1 wong sing ngaku barang udu milikè padhal nduwekè. 2 Ngerjakna kerjaan sing udhu tugasè. 3. Thang - theng kaya tawon boni (Ib). Wong sing selalu wara wiri. 4. Thar - thir kaya manuk ngunjal (ib). Wong sing nganggkut barang sipet - sipet. 5. Thathit ngima untit (Ib). Wing sing kur njegong nang umah ora kerja tapi nduweni penghasilan. 6. Thika umè (ib). Wong sing nduweni kepinteran diajarna meng luar negri. 7. Thingthing - thingthing kerik (ib). Ngerjakna kerjaan sipet - sipet kerna kurang biaya.

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #31

Huruf T1. Talebak - talebik (ib). Ora rata. 2. Tamba kangen (ib). Segala barang tinggalan wong sing arep lunga adoh go sanak keluarga,  go obat rasa kangen. 3. Tamba kesel (ib). Berbagi jamuan go tamu adoh. 4. Tambal butuh (ib). Barang sesuatu go ganti barang sing diperlukna. 5. Tambang parantian. Umahè ora rapih. 6. Tambang laku. Pura pura ora reti. 7. Tantan/tahan tahan tuman (ib). Tahan kerna sesuatu hal kerna wis biasa. 8. Tan wrin baya. Wing sing nunjlebna senjata tajam nang dalan atawa pasar. 9. Taru niteh cute. Wing sing ulih isin atawa jenengané wis rusak,  diumpamakna godhong kena uler. 10. Tatarapan raja pepati. Wong sing kena fitnah tertuduh dadhi wong sing mateni wong lia tapi ora ana bukti lan saksi. 11. Tebu sauyun (ib). Kesatuan wing sing sewangsa. 12. Tebu tuwuh socane (ib). Barang sesuatu sing apik ulih halangan. 13. Tekek mati ing ulone (ib). Wong sing ulih keangelan kerna ucapanè. 14. Tambang rawat - rawat. Berita sing urung pasti. 15. Tengu mangan brutunè (ib). Won…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #30

Nerusna bagian huruf S. 70. Sekul urup (ib). Salah paham. 71. Sembrana parikena (Ib). Wong sing senda gurau tapi ana maksudè. 72. Sembur - sembur adas/siram - siram bayem (ib). Pujian kang wong akeh, mugia ana sing dikabulna/ijabah. 73. Semut marani gula (ib). 1 wong sing usaha men ulih barang sing pengin dimiliki. 2 wong sing usaha ngedheki wong sugih. 74. Semut ngadu gajah (ib). Wong cilik adu domba wong gedhe. 75. Sendhang kaapit ing pancuran (Ib). Telu saudara,  siji wedhon,  Telu lanang. 76. Sendhen kayu aking (ib). Orang sing digugat bersandar aring wong sing wis ninggal. 77. Sepi abawa rèna (ib). Wong sing gugat menggugat tanpa ana saksi atawa surat - surat. 78. Sepi abaya - tara. Wong sing nglaporna perkara tanpa surat. 79. Setan anggawa eting (ib). Wing sing seneng adu domba lan seneng ngerugikna wong lia. 80. Setan katon (ib). Wong sing seneng adu domba. 81. Setan nunggang gajah (ib). Wong sing ngoleti enakè dewek. 82. Shidakep ngawe - awe (ib). Wong sing nduweni maksud ning…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #29

Huruf S termasuk mandan akeh dadhi bang Enyong tek bagi loro. 1. Sabandhoyot. Sekaum,  sekeluarga,  kerabat. 2. Saban eban. Tempat - tempat sing sering dikunjungi. 3. Sabda amerta (ib). Wong sabar akeh pengertian. 4. Sabda chandala (ib). Wong wedhon padha padu. 5. Sabda laksana (ib). Wong sing nglasanakna omongané dewek. 6. Sabda minangka panggeh. Keputusan perdata sing ora ulih berubah.7. Sabda pandhita (Ib). Wong sing nglasanakna omongané dewek. 8. Sabda pandhita ratu. Omongan sing wis diucapna ora bisa balik maning kudu dilaksanakna. 9. Sabda prosa (ib). Wong lanang karo wong lanang sing lagi pada padhu. 10. Sabda tan yukti. Ucapanè wong jahat. 11. Sabujakah. Wong sing madang bareng karo penjahat. 12. Sabda tan ana wadu jana. Wong sing ora ingkar janji. 13. Sadawananèa lurung isih dawa gurung/cangkem (ib). Kelakuan apik atawa elek, dirahasiakna pasti keton uga.
14. Sedulur sinoroh wadi (ib). Sahabat serahasia. 15. Saèka saksi. 1 bersekutu karo saksi palsu. 2 wong sing ijig - ijig …

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #28

Huruf R 1. Raga tanpa mulè (ib). Wong sing wis ora dihormati atawa disegani. 2. Rai dingklik (ib). Wong sing ora reti isin. 3. Rai gedheg (ib). Wong sing ora nduwéni isin. 4. Rai trumpah (ib). Wong sing ora nduwéni isin. 5. Raja wisuna (ib). 1 wong Adu domba karo sesama. 2 wong sing menghubungi mata - mata. 6. Ramban - ramban tanggung (ib). Wong sing mbabit wong lia tapi ra jelas sapa sing dibabit. 7. Rampèk rampek kethek (ib). Wong sing muji wong sing wis sering gawe kejahatan. 8. Radha gabug (ib). Janda ra nduweni anak. 9. Randha kisi (ib). Janda nduweni anak lanang. 10. Rawi ratya grahana cutè. Wong sing ulih isin nang ngarep umum. 11. Rebut cukup (ib). Wong sing nduweni kerjaan kur seperlunè. 12. Rebut dhucung (ib). Wong sing rebutan gipi nang kerjaan,  lomba lan liannè. 13. Rebut koripan/tuwuh (ib). 1 wong sing ngungsi urip. 2 wong sing ngoleti keuripan. 14. Rebut seneng (ib). Milih salah siji sesuai selera. 15. Rebut tangguh (ib). Wong sing berlomba-lomba nang ramalan atawa nang…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #27

Huruf P 1. Padu/madu balung tanpa isi (ib). Padu sing ora ana mangfaatè. 2. Padu jiwa dikantongi. Wong sing pinter mbantah. 3. Padunè kaya welut dilengani (ib). Wong sing ora bisa dijekel omongané. 4. Padunè ngeri (ib). Pedes lan larani ati omongané. 5. Padhang atapa. Wong jujur. 6. Pager klaras (ib). Pelayan sing ora bisa dipercaya. 7. Pait getir (ib). Sakabeh keangelan lan rintangan. 8. Paksi angkara asmana (ib). Wong sing ulih cilaka lantaran angkara lan serakah. 9. Pambabar tutur (ib). Biaya laporan peristiwa pembunuhan,  dijiot kang kerabat jenazah. 10. Palang mangan tandur (ib). Wong sing dipercaya kon jaga barang akhirè barangé dijiot nang dewekè. 11. Pamedhot kentheng (ib). Biaya wong sing gugat menggugat wis rampung. 12. Pampang pumpung (Ib). Wong arep njiot paksa milik wong lia. 13. Pancuran kaapit sendhang (ib). Tilu saudara,  sewong lanang, loro wedhon. 14. Pandengan lan srengèngè. Wong cilik mungsuhan karo wong gedhe. 15. Pandhan isi pandhonga (Ib). Wong wedhon bangsawan …

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #26

Huruf O 1. Obah ngarep kobet ing mburi (ib). Pemimpin atawa wong sing nduwur ngerjakna apa bae dituruti nang sekabeh bawahan. 2. Olehe njentik arep dijempol (ib). Wong sing nembe ulih barang kang batirè kerna penjalukannè ijig - ijig ana sing njaluk barang gue. 3. Omah sadhuwuring jaran (Ib). Wong sing ngebangkang pemerintah. 4. Opor - opor bebek menthas awakakè dewek (ib). Wong sing untung kang usahanè dewek. 5. Ora ana banyu mili mandhuwur (ib). Akeh - akehè wong apik dadhi apik, wong elek/jahat dadhi jahat. 6. Ora ana geni tanpa kukus (ib). Ora ana perbuatan atawa tingkah laku (apik atawa elek) tanpa ana kabar berita. 7. Ora ana kukus tanpa geni (ib). Ora ana kabar berita sing ana kenyataan.8. Ora ana teken wedi ing jeblogan (ib). Wong lanang sing turu karo wong wedhon sing ora pantes atawa pelacur. 9. Ora angon kosok (ib). Wong sing ora inget wektu. 10. Ora bisa maca kulhu/ora weruh alip bengkong (ib). Wong sing ora bisa maca huruf arab. 11. Ora bisa ndulit mangsi (ib). Wong sing …

BAHASA INDONESIA: Menyusur Jejak Pahlawan di Pamarican - Banjar

Gambar
Menyusuri jejak pahlawan di Pamarican memanglah tidak semudah mencari air di sungai namun perlu perjuangan karena memerlukan begitu banyak narasumber terlebih lagi begitu sedikitnya sumber yang menjadi saksi mata ataupun sumber yang mengetahui jejak pahlawan yang gugur di Pamarican.
Sumber tertulis pun sangat sulit didapatkan kecuali dengan sengaja kita menggali sejarah tentang Tentara Pelajar Siliwangi ataupun arsip di kantor kecamatan. Sebelumnya saya ingatkan kembali dari artikel sebelumnya yang sudah menceritakan heroiknya Letnan Anumerta Soediro Wirjo Soeharjo yang gugur di Desa Panyusupan - Pamarican,  kini saya kembali untuk membuka penasaran Anda sekalian untuk mengetahui siapa orang yang di makamkan di Jalan Pahlawan - Pamarican ini?!.
Begitu kurangnya sumber yang bisa saya dapatkan disini saya hanya dapat mengira bahwa mereka yang telah disemayamkan di pemakaman pahlawan di Pamarican adalah mereka yang gugur di Desa Panyusupan diantaranya Letnan Anumerta Soediro Wirjo Soeha…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #25

Selain huruf Ng ana uga huruf Ny monggo dipelajari. 1. Nyagak alu (ib). Wong sing dianggap bener lan jujur tingkah lakunè ternyata sebenerè ora. 2. Nyakot kelud (Ib). Wong sing ora kebagian barang sing mang dewekè dikumpulna. 3. Nyalulu nerwelu (ib). Wong sing teka ora diundang. 4. Nyambung watang putung (ib). Wong sing nyambungna maning silaturahmi sing wis rusak. 5. Nyangga bokong (ib). Wong sing njaga kehormatan lan hal liannè kang keluarga,  anak lan bojo. 6. Nyangga krama (ib). Wong sing omongané maen,  alus lan sopan go men diperhatikna wong sing dituju padhal atiné elek. 7. Nyangoni kawula minggat (ib). Wong song aweh barang atawa apa bae meng wong sing wis rusak sing tibanè ora ana mangfaatè. 8. Nyaruk wongwa (ib). Wong sing njiot atiné mungsuh. 9. Nyaru wuwus (ib). Wong sing nyela atawa nimbrung omongané wong lia. 10. Nyatak anjalu watu (ib). Wong sing teka meng wong sing lagi madang tanpa diundang. 11. Nyawat balang wohè (ib). Wong sing nduweni maksud aring wong lia njaluk p…

BAHASA INDONESIA: Perjuangan di Pamarican #2

Gambar
Melanjutkan edisi sejarah sebelumnya dalam segmen spesial Bahasa Indonesia di blog ibdisch ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah membaca blog ini semoga bermanfaat.
Kecintaan Letnan Anumerta Soediro Wirjo Soeharjo melebihi apa yang kita kira sebelumnya sebagai bukti nyata Beliau menjadikan anak-anaknya untuk menjadi tentara pelajar diantara Eddy,  Herman Sarens,  Oete dan Djoni. Tak lupa Beliau mengajarkan sikap kesatria pada putri - putrinya yakni Mince,  Tince,  Leni, Nani dan Nine yang melibatkan diri di Palang Merah Indonesia (PMI),  Laskar Wanita Indonesia (LASWI)  dan dapur umum. Istri tercinta Beliau R.A.H Artini Diposaputro pun tak ketinggalan dalam laga perjuangan kemerdekaan dengan ikut serta dalam LASWI. Soekarna dan Soemarja sebagai menantu menyerahkan nyawa dan harta untuk memperjuangkan kepentingan negara untuk kemerdekaan Indonesia di barisan tentara Indonesia.
Saat Netherlands Indie Civil Administration (NICA) dalam agresi militer yang dilancarkan oleh mil…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #24

Yuh diterusna maning.... 61. Ngalangi mega (ib). 1 wong sing bisa mlebu meng wilayahé mungsuh ora kethon. 2 wong sing bisa njalani segala sesuatu secara halus ora keton nang wong. 62. Nglangkahi pundak (ib). Wong sing berhubungan karo pemerintah ora meng lurah gipi. 63. Nglangsa tirir (ib). Ngalacak penjahat atawa pencuri nang wilayahé wong lia tanpa izin. 64. Ngleled/ngleles eduk pinggiring dalan (ib). Wong sing ora nduwéni pendirian. 65. Nglelemu satru (ib). Aweh keapikan aring wong sing pernah gawe jahat. 66. Ngliler duloni (ib). Pada bae. 67. Nglincipi eri (ib). Membangkitkan amarah wong sing agi geram. 68. Nglindhung pura (ib). Berlindung aring istana. 69. Nglingga pada (ib). Wong sing ingkar aring barangé dewekè sebagai bukti kejahatan. 70. Nglingga pandaya (ib). Wong sing nduweni perkara gawe saksi. 71. Ngilngga pralaya (ib). Wong gugat wong sing wis mati tanpa saksi. 72. Ngliyang/ngleyang miber (ib). Wong sing ora nduwéni tempat sing tetep atawa umah. 73. Ngloro paninggal (ib)…

KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #23

Aja gumun yen nang basa Jawa ana huruf Ng siki bagian huruf gue. Lumayan akeh uga sing nganggo huruf gue. 1. Ngabang bironi (ib). Wong sing agi bingung mbanget. 2. Ngaben singating andaka (ib). Ngadu domba wong gedhe karo wong gedhe. 3. Ngadon - adoni (ib). 1 wong sing ngadu domba men padha gelut. 2 menghasut wong lia men dadhi kesuh. 4. Ngadu bata (ib). Kerjaan sing bisa mbalekna biaya pengeluaran. 5. Ngadu/Ngaben singating andaka (ib). Ngadu domba wong gedhe karo wong gedhe. 6. Ngadhang kekucah (ib). Wong sing ngarepna hadiah.7. Ngadhang tarka (ib). Wong sing keilangan barang atawa duit, nuduh wong sing pada liwat. 8. Ngadhep kebo gupak (ib). Medheki wong sing agi pada padhu atawa kesuh suwe - suwe dadhi melu mlebu meng masalah gue. 9. Ngadhep celeng boloten (ib). Wong sing ngedheki atawa edhek karo kerjaan sing ala/elek. 10. Ngaji mampang mumpung (ib). Nek nduweni kesempatan kudu dienggo. 11. Ngalap dho (ib). Bermadukan guru,  majikan. 12. Ngalasake nagara (ib). Wong sing nuruti na…

BUDOYO: Paroan (Paron)

Gambar
Silaturahmi ora kur mertamu thok nang kebiasaan sosial wong Jawa mbuh sing urip nang Indonesia atawa nang Suriname tapi akeh mbanget kegiatan sing dadhi tempat go silaturahmi. Memang jere wong Jawa nduweni tingkatan hubungan sosial paling duwur, gampangè disebut akraban. Gmien bapakè Enyong sering maron pitik lan wedhus aring tangga lan aring mamang/lilik/pak de. Alhamdulillah sakabeh paronan ulih untung akeh lan bisa mbantu wong sing nerima paronan.
Dina siki (2/6/16) Enyong arep nyeritakna soal praon atawa Paroan sing memang wis madan ilang. Hayuh sedulur padha ngelestraikna maning budaya Jawa sing wis dikelalena. Paron atawa paroan yague mbagi secara bahasanè nek secara istilahè nang komunitas Jawa yague sarana investasi kang bentuk khewan mbuh gue sapi,  kebo,  kuda,  pitik atawa entog sing dititipna atawa diurus nang wong lia yen nduweni anak bisa dibagi sesuai karo kesepakatan awal. 
Wong paroan biasané karo dulur, batir edhek,  tangga lan wong sing dipercaya sing bisa ngurus …