BUDOYO: Paroan (Paron)

Silaturahmi ora kur mertamu thok nang kebiasaan sosial wong Jawa mbuh sing urip nang Indonesia atawa nang Suriname tapi akeh mbanget kegiatan sing dadhi tempat go silaturahmi. Memang jere wong Jawa nduweni tingkatan hubungan sosial paling duwur, gampangè disebut akraban. Gmien bapakè Enyong sering maron pitik lan wedhus aring tangga lan aring mamang/lilik/pak de. Alhamdulillah sakabeh paronan ulih untung akeh lan bisa mbantu wong sing nerima paronan.

Dina siki (2/6/16) Enyong arep nyeritakna soal praon atawa Paroan sing memang wis madan ilang. Hayuh sedulur padha ngelestraikna maning budaya Jawa sing wis dikelalena. Paron atawa paroan yague mbagi secara bahasanè nek secara istilahè nang komunitas Jawa yague sarana investasi kang bentuk khewan mbuh gue sapi,  kebo,  kuda,  pitik atawa entog sing dititipna atawa diurus nang wong lia yen nduweni anak bisa dibagi sesuai karo kesepakatan awal. 

Wong paroan biasané karo dulur, batir edhek,  tangga lan wong sing dipercaya sing bisa ngurus khewan sing arep diparokna. Kepercayaan dadhi modal utama wong arep marokna utamanè wong sing nduweni modal khewan gue. Nek ora ana kepercayaan silaturahmi dadhi rusak, akeh rasa curiga lan rasa negative sing liannè. Wong sing nduweni titipan amanat uga duwe modal utama yague kejujuran lan tanggung jawab kerna wis dititipi amanat. Jan abot mbok lan mulia mbanget wong sing nduweni kesepakatan paron. 

Manfaat paron ora sekedar kur silaturahmi tapi ana sisi keuntungan ekonomi sing bisa mbantu wong sing nerima paronan kerna bisa njiot keuntungan kang usaha sing wis dilakoni. Wong sing aweh paronan uga padha - padha ulih mangfaat ekonomi. 

Aturan paron biasané ora akeh - akehè atawa ora angel lan nduwéni sifat kekeluargaan misalé bae ya kesepakatan sing digawe :

1. Yen khewan manak 2 dibagi siji - siji.
2. Yen khewan manak 3 atawa itungan ganjil 1 anak khewan go wong sing aweh paron lan 2 anak khewan sing nerima paronan. 

Ana contoh kesepakatan sing memang mandan ngerugikna salah siji pihak misalé :
1. Yen ana penyakit atawa hama khewan padha mati si penerima paron ora usah ganti rugi.
2. Yen ana penyakit atawa hama khewan pada mati si penerima paron kon ganti rugi (persenan tergantung kesepakatan).

Kesepakatan nomor terakhir memang nduwéni risiko dewek - dewek tapi kang segi ekonomi kesepakatan paron memang ana untungè. Hayuh sapa bae sing nduweni modal pada paron!! 
Lukisan phitik nang pinggir umah

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa