KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #27

Huruf P

1. Padu/madu balung tanpa isi (ib). Padu sing ora ana mangfaatè.

2. Padu jiwa dikantongi. Wong sing pinter mbantah.

3. Padunè kaya welut dilengani (ib). Wong sing ora bisa dijekel omongané.

4. Padunè ngeri (ib). Pedes lan larani ati omongané.

5. Padhang atapa. Wong jujur.

6. Pager klaras (ib). Pelayan sing ora bisa dipercaya.

7. Pait getir (ib). Sakabeh keangelan lan rintangan.

8. Paksi angkara asmana (ib). Wong sing ulih cilaka lantaran angkara lan serakah.

9. Pambabar tutur (ib). Biaya laporan peristiwa pembunuhan,  dijiot kang kerabat jenazah.

10. Palang mangan tandur (ib). Wong sing dipercaya kon jaga barang akhirè barangé dijiot nang dewekè.

11. Pamedhot kentheng (ib). Biaya wong sing gugat menggugat wis rampung.

12. Pampang pumpung (Ib). Wong arep njiot paksa milik wong lia.

13. Pancuran kaapit sendhang (ib). Tilu saudara,  sewong lanang, loro wedhon.

14. Pandengan lan srengèngè. Wong cilik mungsuhan karo wong gedhe.

15. Pandhan isi pandhonga (Ib). Wong wedhon bangsawan sing agi metheng.

16. Pandhitaning endhog/hantiga/hantelu (ib). Rohaniwan sing kotor atiné.

17. Panglubar (ib). Biaya penyelesaian perkara.

18. Para putra sana (ib). Hakim sing nganggap wong sing berselisih kaya anakè dewek.

19. Pasang prabu linukawat (ib). Hakim nek ndleng harta wong lia kaya ndleng tembikar.

20. Patra kèsisan (ib). Wong sing dadhi tersangka wis dicatet pengakuanè dina liannè gawe keterangan beda.

21. Patra laksana amangun satmata. Wing sing gugat aweh pinjaman karo surat palsu.

22. Patok bangkrung/bangkrong (ib). Wong sing nawarna barang ora bisa kurang sethithik. Kudu pas.

23. Pecel alu (ib). Wong sing nduweni budi pekerti.

24. Pecruk tunggu bara (ib). Wong sing dipercaya njaga kegemarannya.

25. Peking buntut merak (ib). Masalah cilik dadhi gedhe.

26. Perang batin (ib). Wong sing cekcok karo surat menyurat.

27. Perang lair (ib). Wong sing perang kur melu - melu wong lia.

28. Pet poeng. Sahabat sing biasané saling kunjungi ijig - ijig ora.

29. Pethuk sungut (ib). Kenalan kang adohan kur ngirimna pesuruh.

30. Pethuk pedakaran (ib). Wong urakan,  ora reti asal usulè.

31. Pidak sikil/jawil mungkur (ib). Wong sing wis seia sekata.

32. Pilih kasih (ib). Pembagian atawa perlakuan sing ora adil.

33. Pilih - pilih tebu (ib). Wong sing nampik barang sing elek,  ulih barang sing lewih elek maning.

34. Pil pol. Aweh sipet ra gelem tapi nerima akeh gelem.

35. Pira bara. 1 lewih apikè nek.... 2 pira biaya go.....

36. Pisah kebo (Ib). Suami istri sing wis pisah tapi urung cerai resmi.

37. Pithik trondhol diumbar ing padaringan (ib). 1 wong miskin dipercaya nyimpen duit 2 durjana diawehi reti tempat penyimpanan harta.

38. Pithik trondhol saba ing lumbung (ib). Wing miskin diserahi harta.

39. Popo anyalawadi. Penduduk sing ora gelem lacak penjahat,  nimbulna sangkaan sekutu karo dewekè.

40. Praja kabali murda. Raja gugat rakyat, diumpamakna negara kewalik.

41. Pralingga. Wong sing digugat nyelang duit,  ngaku lan janji sanggup arep mbayar.

42. Prawan gandhor (ib). Anak wedhon atawa gadis cepet gedhe.

43. Prawan kencur/Prawan sunthi (ib). Anak wedhon sing hampir dewasa.

44. Prawata  bramantara. Wong sing ngomongna keèlekanè wong lia sing mantak dadhi heboh wong akeh.

45. Pringga raksa (ib). 1 wong sing kerungu yen dewekè digugat nang wong lia,  langsung laporan meng hakim. 2 wong sing nduweni perkara dibantu hakim.

46. Pring sedapur. Hakim sing esih kerabat/Saudara.

47. Punjul ing apapak (ib). Wong sing ngelewihi kang wong sakabeh nang kepinteran,  keterampilan,  kesakitan lan lian sejabanè.

48. Punuk ati (ib). Wong sing seneng dipuji.

49. Pupuk bawang (ib). Wong sing esih dipadhakna karo bocah,  urung nduweni arti.

50. Pupur sedurungè benjut (ib). Payungan sedurungè udan.

51. Pupur Uwis benjut (ib). Waspada seuwisè kena petaka.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai