KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #29

Huruf S termasuk mandan akeh dadhi bang Enyong tek bagi loro.

1. Sabandhoyot. Sekaum,  sekeluarga,  kerabat.

2. Saban eban. Tempat - tempat sing sering dikunjungi.

3. Sabda amerta (ib). Wong sabar akeh pengertian.

4. Sabda chandala (ib). Wong wedhon padha padu.

5. Sabda laksana (ib). Wong sing nglasanakna omongané dewek.

6. Sabda minangka panggeh. Keputusan perdata sing ora ulih berubah.

7. Sabda pandhita (Ib). Wong sing nglasanakna omongané dewek.

8. Sabda pandhita ratu. Omongan sing wis diucapna ora bisa balik maning kudu dilaksanakna.

9. Sabda prosa (ib). Wong lanang karo wong lanang sing lagi pada padhu.

10. Sabda tan yukti. Ucapanè wong jahat.

11. Sabujakah. Wong sing madang bareng karo penjahat.

12. Sabda tan ana wadu jana. Wong sing ora ingkar janji.

13. Sadawananèa lurung isih dawa gurung/cangkem (ib). Kelakuan apik atawa elek, dirahasiakna pasti keton uga.
14. Sedulur sinoroh wadi (ib). Sahabat serahasia.

15. Saèka saksi. 1 bersekutu karo saksi palsu. 2 wong sing ijig - ijig nunjuk saksi.

16. Segalakanea macan,  ora kolu mangan anakè (ib). Seganas - ganasè lan ati elekè menungsa,  ora tegel mateni anakè.

17. Sagara estha wasa. Wong lanang nangkep wong wedhon,  berlaku kaya bojonè dewekè.

18. Sagara wacana. Wong lanang ngajak atawa aweh isyarat go mukah atawa berkehendak.

19. Sagerah/sarupa tiksna (ib). Wong aweh senjata tajam aring penjahat.

20. Sagethok sakilan/satindak sapecak (ib). Adoh edhekè hubungan keluarga.

21. Sagotrah. 1 segolongan atawa seumah. 2 sekerabat. 3 sekelompok wong sing nyimpen barang hasil nyolong,  termasuk sing nadah.

22. Sahasa ulon. wong sing keras omongané.

23. Said kawudan (ib). Laporan perdata sing ora jelas,  ora ana tanggalè.

24. Sajabaning parimana. Segala prilaku sing sesuai batas norma.

25. Sajimpit sakojong (ib). Pembagian sing abot sebelah.

26. Saka dipa. Ngandelna raja atawa dunungan.

27. Sakecoh - kecohè (ib). Ngomong sakepaenakè wethengé.

28. Sakèdah sakèrah (ib). Segala sesuatu diperlakukna atawa dikerjakna sekarepè.

29. Saksi aji. Nduweni saksi bangsawan atawa pembesar.

30. Saksi agandha gerah/saksi ngundaha gerah. Saksi sing ora reti asal usulè masalah.

31. Saksi angiwak - iwak. Saksi sing kur kerungu kang adohan,  tapi ora reti apa sing dimasalahna.

32. Saksi dana (ib). Saksi wong hartawan.

33. Saksi mahaciri (ib). Saksi wong cilik.

34. Saksi mantri panggah (ib). Nduweni saksi mentri sing nduweni teguh hukum.

35. Saksi pondhongan. Saksi gawean.

36. Saksi rembè/rumembè. 1 saksi sanak saudara. 2 saksi sing nyusul.

37. Saksi sakutah (ib). Wong sing gawe saksi sanak saudara atawa selingkuhan.

38. Saksi tan ancah (ib). Saksi sing ora nglombo atawa gawe fitnah.

39. Saksi tumpang teh (ib). 1 saksi urung ditakoni wis cerita gipit. 2 saksi sing mbantu wong 2 sing nduweni perkara.

40. Saksi wanto (ib). Saksi guru sing sering aweh pelajaran.

41. Salaku jantraku (ib). Wong sing prentah kon melu tingkahé atawa nafsunè.

42. Salatara. Ternyata....

43. Salin salaga (ib). Ubah kelakuanè.

44. Sambung watang tèmper (ib). Mati.

45. Sandhang - sandhang rowang (Ib). Wing sing dituduh membabit atawa mrembet aring sanak keluarga.

46. Sandhing kebo gupak (ib). Medheki wong sing lagi kesuh atawa wong sing agi padhu.

47. Sandhing kirik gudhigen (ib). Wong sing edhek karo wong jahat.

48. Sanggar waringin (ib). Wong sing dadhi tempat pengungsian atawa perlindungan.

49. Sapikul sagendhongan (ib). Beda antara kerjaan wong lanang karo wong wedhon.

50. Sapu ilang suhè (ib). Wong sing keilangan tali.

51. Sara prana pandhita murcita (ib). Pendeta jenengané dadhi elek kerna aweh saran meng penjahat.

52. Sarik dalan sandhung watang. Sakabeh sing dadhi aral atawa rintangan.

53. Sarira dana. Wong sing serba rela aweh barang milikè aring wong lia.

54. Sarpem ana wismem,  prabem wisèsa pakerti mati (ib). Sing nduwe umah berhak mateni wong sing nyolong nang umahè.

55. Saruka lingga. Wong sing aweh tempat meng penjahat.

56. Sarupa tiksna (ib). Wing sing aweh senjata tajam meng penjahat.

57. Sarupa wastra (ib). Wong sing aweh persalin aring penjahat,  dipadhakna dewekè penjahat uga.

58. Sastra pralaya (ib). Wong sing mungkir aring tulisanè dewek.

59. Satindak sapecak (ib). Adoh edhekè keluarga.

60. Sato lingga jalma banyu santa angrusak ulam (ib). Wong zina diumpamakna hewan sing klamben wong.

61. Satru kabuyutan/bebuyutan (ib). Dadhi mungsuh turun temurun.

62. Satru manengah (ib). Barang apa sing ulih disebut.

63. Satru munggiwing cangkalkan (ib). Saudara atawa anak nakal esih seumah.

64. Satu munggeng rimbangan (Ib).pas karo ati lan sifatè.

65. Saubeng kandhangè (ib). Termasuk sewilayah,  sedesa.

66. Saur manuk/saur peksi/saur kokila (ib). Kesepakatan wong akeh.

67. Sawat abalang kayu (ib). 1 wong ngeramal jarang bener. 2 wong sing nduweni kepenginan ora sesuai atawa mustahil. 3 adu domba keluarga,  saudara atawa bangsa.

68. Sekul pamit (ib). Terlambat ngerjakna kerjaan sing mantak ra diwai upah.

69. Sekul urug (ib). Segala sing ora ana mangfaatè.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai