KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #31

Huruf T

1. Talebak - talebik (ib). Ora rata.

2. Tamba kangen (ib). Segala barang tinggalan wong sing arep lunga adoh go sanak keluarga,  go obat rasa kangen.

3. Tamba kesel (ib). Berbagi jamuan go tamu adoh.

4. Tambal butuh (ib). Barang sesuatu go ganti barang sing diperlukna.

5. Tambang parantian. Umahè ora rapih.

6. Tambang laku. Pura pura ora reti.

7. Tantan/tahan tahan tuman (ib). Tahan kerna sesuatu hal kerna wis biasa.

8. Tan wrin baya. Wing sing nunjlebna senjata tajam nang dalan atawa pasar.

9. Taru niteh cute. Wing sing ulih isin atawa jenengané wis rusak,  diumpamakna godhong kena uler.

10. Tatarapan raja pepati. Wong sing kena fitnah tertuduh dadhi wong sing mateni wong lia tapi ora ana bukti lan saksi.

11. Tebu sauyun (ib). Kesatuan wing sing sewangsa.

12. Tebu tuwuh socane (ib). Barang sesuatu sing apik ulih halangan.

13. Tekek mati ing ulone (ib). Wong sing ulih keangelan kerna ucapanè.

14. Tambang rawat - rawat. Berita sing urung pasti.

15. Tengu mangan brutunè (ib). Wong sing dipercaya ngerawat barang malah dicolong nang dewekè.

16. Tepa salira (ib). Ngukur maring awake dewek.

17. Tepung ropoh sambung kalen (ib). Nduweni tangga siji.

18. Tesmak batok. Wong sing ora reti ngaku reti.

19. Tesmak dingklik/watu (ib). Wong sing ora reti benda-benda sing keton.

20. Tidha - tidha. Ragu-ragu.

21. Tigan kaapit ing sela (ib). Wong cilik atawa lemah tanding karo wong loro sing berkuasa.

22. Tigan sapatarangan (ib). Kesatuan sanak saudara.

23. Tikus mati ing elèngè (ib). 1 wong sing keenthekan tempat berkunjung atawa akeh musuh. 2 penjahat ketangkep tawa mati nang umahè dewekè.

24. Timbulè watu item,  keleme prau gabus/keleme godhong aking (ib). Barang sing ora bisa diarepna.

25. Timun jinara. 1 barang sing gampang dikerjakna. 2 barang sesuatu sing ora ana gunanè atawa sia sia.

26. Timun mungsuh duren (ib). Wing cilik mungsuhan karo wong gedhe.

27. Timun wungkuk jaga imbuh (ib). Wong sing ora di itung,  kur dadhi tambahan thok.

28. Tinker wareg (ib). Wong sing dicaci maki habis habisan.

29. Tinggal kokoh (ib). Wong sing ninggalna kerjaan atawa garapan sing dadhi kerjaan terbengkalai.

30. Tinggal tapak jero (ib). Wong sing ingkar janji.

31. Tirta candra geni radtya. Perumpamaan sifat hakim sing kudu jelas.

32. Tirta kasurung pika. Hakim ditamuni nang wong agi gugat menggugat.

33. Titik melik (ib). Barang sing ilang ditemukna nang tempat liannè.

34. Titi mantri. Hakim jujur.

35. Titip daging saereb (ib). Wong sing nduweni anak wedhon diperistri wong lia.

36. Titir pinanjaraken (ib). Undang-undang atawa aturan negara sing disiarna cangkem meng cangkem.

37. Titir udan awu (ib). Moni titir sing gencar mengendi endi.

38. Tlenong - tlening (ib). Sipet.

39. Tulung amenthung (ib). Wong sing aweh pertolongan,  awal gawe seneng sing ditolong suwe suwe dadhi kesusahan.

40. Tulung naga grahan tan wruh ing baya pejah tan wikara. Wong sing dijaluki bantuan wong sing tergugat.

41. Tumambuh. Wong sing pura-pura ora reti.

42. Tumangga macan. Nduweni tetangga sing nduweni usaha ngerusak negara.

43. Tumbak cucukan (ib). Wong sing dawa ilat,  cokan ngadu omongan aring wong lia.

44. Tumbak kenceng (ib). Wong desa sing ulih tugas kerjaan.

45. Tumbu oleh tutup (ib). 1 wong ulih jodonè. 2 wong sing nduweni sahabat sing padha kesenenganè atiné lan liannè.

46. Tumpak ponjèn. Barang sesuatu sing dithokna kabeh atawa dienthekna kabeh.

47. Tumpang suh. Barang suatu hal atawa kerjaan sing rumit.

48. Tumper cinawetan wedhang lelaku. Wong panasan diilari nang wong lia.

49. Tuna dungkap. Wong sing nduweni cita cita urung kecapai atawa kecapai.

50. Tunjung tuwuh ing sela (ib). Barang sesuatu sing mustahil.

51. Tuntunan beruk (ib). Wong sing pernah ngelakoni perbuatan hina.

52. Tunggakan kemadhuh (ib). Bekas bojo padha padhu.

53. Tunggak jarak mrajak tunggak jati mati (Ib). Keturunan wong cilik dadhi wong gedhe,  keturunan wong gedhe dadhi wong cilik.

54. Tunggak kelingan ronè/rondhon (Ib). Wing sing ngrasani wong lia,  ora reti nek njero omongané termasuk nyebutna keluarga dewekè.

55. Tunggal banyu (ib) 1 sedarah. 2 seguru.

56. Tunggal kokoh (ib). Wong sing nduweni siji kerjaan.

57. Tunggal sajang. Wong sing rumah tangga.

58. Tunggal rasa (ib). Selaras,  serasi.

59. Tunggal sènè (ib). Wong sing seguru atawa seketurunan.

60. Turu dikebuti. Wong sing wis enak uripè.

61. Tutur pinajarakè (ib). Omongan kang cangkem meng cangkem.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa