KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #30

Nerusna bagian huruf S.

70. Sekul urup (ib). Salah paham.

71. Sembrana parikena (Ib). Wong sing senda gurau tapi ana maksudè.

72. Sembur - sembur adas/siram - siram bayem (ib). Pujian kang wong akeh, mugia ana sing dikabulna/ijabah.

73. Semut marani gula (ib). 1 wong sing usaha men ulih barang sing pengin dimiliki. 2 wong sing usaha ngedheki wong sugih.

74. Semut ngadu gajah (ib). Wong cilik adu domba wong gedhe.

75. Sendhang kaapit ing pancuran (Ib). Telu saudara,  siji wedhon,  Telu lanang.

76. Sendhen kayu aking (ib). Orang sing digugat bersandar aring wong sing wis ninggal.

77. Sepi abawa rèna (ib). Wong sing gugat menggugat tanpa ana saksi atawa surat - surat.

78. Sepi abaya - tara. Wong sing nglaporna perkara tanpa surat.

79. Setan anggawa eting (ib). Wing sing seneng adu domba lan seneng ngerugikna wong lia.

80. Setan katon (ib). Wong sing seneng adu domba.

81. Setan nunggang gajah (ib). Wong sing ngoleti enakè dewek.

82. Shidakep ngawe - awe (ib). Wong sing nduweni maksud ninggalna kebiasaan elek tapi atiné ragu.

83. Sidhem kababar (ib). Wong sing ketangkep basah.

84. Sidhem kanginan (ib). Wong sing ngumpetna penyakit.

85. Sidhem madhedhem. Peristiwa pembunuhan sing dilaporna meng pamarentah seuwisè mayit dikubur.

86. Sidhem magagar. Peristiwa pembunuhan sing dilaporna meng pamarentah seuwisè jenazah bosok.

87. Sidhem mangarang. Wong sing ngerahasiakna peristiwa pembunuhan sing nganggo senjata tajam.

88. Sidhem warut. Wong sing nenangna masalah ora lapor meng pemerintah.

89. Sigar semangka (ib). Pembagian sing ora berat sebelah.

90. Si gedheg lan si anthuk (ib). Wong sing wis sepakat gawe perbuatan sing ora apik, pas ketangkep ora padha ngakui.

91. Sileming gabus (ib). Ora bisa diarepna.

92. Sima bangga andukara amet mangsa. Wong sing njiot barangé wong lia sekalian mateni.

93. Sima bangga tanpa karana. Wong ngamuk kerna gemblung.

94. Sima memangsa tan wikan baya pejah tan wikara. Wong nganggap gampang barangé raja atawa wong gedhe.

95. Sima memangsa tata upaya. Juru sihir atawa tukang teluh sing gawe usaha dadhi tukang fitnah.

96. Simbar tumrap ing sela (ib). Wong sing gugat karo alasan sing esih digoleti lan saksi palsu.

97. Sinambung rapet (ib). 1 wong sing selisih dirukuna maning. 2 diceritakna maen - maen men aja kethon elek nang wong lia.

98. Sinjang luwas ing sampiran (ib). Wong pinter ora kanggo nang kerjaan.

99. Singa andaka ngadu rasa tan wrin ngulah. Wong sing dadhi perantara wong sing mukah.

100. Singa papa ngulati mangsa. Wong sing ngutusna wong lia kon narik dana meng masyarakat ngaku - ngaku atas nama raja.

101. Singidan nemu macan (ib). Wong sing nyamar kepergok nang wong sing kenal.

102. Sipat kandel (ib). Barang sesuatu sing bisa dienggo go landasan men dipercaya.

103. Sipat kuping (ib). Wong sing mlayu cepet banget.

104. Sirah loro (ib). Wong sing ngabdi 2 majikan.

105. Sirnaning Jaya (ib). Wong sing nang perkara nantang ucapan saksi sing mantak kalah.

106. Sisik melik (ib). Wong ilang ditemukna nang tempat liannè.

107. Siti tinabela (ib). 1 wong sing digugat ora njawab,  dina liannè balas gugatan. 2 wong sing ngalacak barang ilang meng desa - desa tanpa izin.

108. Slaman slumun/sluman slumun slamet (ib). 1 wong sing mangslup metu meng tempat angker lan  bahaya tapi selamat terus. 2 wong sing ora paham bahasa lan sopan santun.

109. Sona balang mati arebut mangsa. Wong rebutan barang sampai mati loronè.

110. Sogom ègrèk - ègrèk (ib). Wong sing ora dipercaya njaga barang.

111. Soso tambung laku (ib). Salah paham kerna sikap sing samar lan ucapan sing ora pantes.

112. Soso luno. wong ngomong jerkah.

113. Srama pinggiring jurang. 1 wong sing amal atawa gawe keapikan nang tempat adoh. 2 wong sing tingkah lakunè sing gawe cilaka.

114. Srengèngè pine,  banyu kinum,  bumi pinendem,  geni pinanggang (ib). Pelaksanaan pengadilan mestinè ndeleng, mriksa masalahè tekan jelas.

115. Srenggala kari mangsa bogeyem (ib). Wong sing nginep kang desa meng desa liannè, ngaku pegawai kang kerajaan sing agi ngerjakna tugas.

116. Srenggala met mangsa olih boga weh wisa (Ib). Wong sing njaluk duit meng desa desa ngaku kang perintah raja, ketahuan langsung dihukum.

117. Srenggalem dhusthem amrih boga jodanem. Wong sing nglindugi penjahat men ulih panganan atawa bagian.

118. Sri gunung (ib). Kang adohan kethon apik, diedheki elek.

119. Sri wis upaya. Wong sing selisih agi proses pengadilan lan berlaku curang kerna aweh sogokan meng hakim.

120. Srawal srowol (ib). Wong sing ora paham bahasa, melu melu ngomong.

121. Sudesi ketemu. Wong miskin ngaku kaya.

122. Suduk gunting tatu loro (ib). Wong sing nduweni kesusahan akeh.

123. Suduk kawuk (Ib). Perbuatan sing akhirè mbalek aring dewekè.

124. Sugih pari angawak - awakakè. Wong sing ngelek ngelekna wong lia sing dipadhakna kari barang atawa khewan.

125. Suka angas karta (ib). Wong sing nduweni perkara.

126. Sukarta adi kenya. Wing lanang nyiksa atawa merkosa wong wedhon.

127. Sukua jaja tekana janggut (ib). Wong sing ngerjakna kerjaan nang tempat adoh,  kerna penting ora ana kendaraan be bisa mlaku.

128. Sulung alebu geni. Wong sing sengaja mlebu meng kebinasaan.

129. Sumengka pangawak braja (ib). Wong nduwéni tekad go tekan cita citanè.
130. Suminggun. Wong meneng,  ora peduli tengen atawa kenca.

131. Sumur lumaku tinimba (ib). Wong sing njaluk atawa wong lia kon berguru aring dewekè.

132. Sungsang buwana balik (ib). Sing nang nduwur dadhi nang ngingsor.

133. Surastra adikara/sura astra adikara. Wong pemberani sing ora sewenang wenang.

134. Suwe banyu sinaring (ib). Segala kerjaan sing kudu rampung.

135. Suwe mijet wohing ranti (ib). Segala sesuatu sing penak dikerjakna.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa