Plesiran Meng Ujung Kulon #3

Nerusna cerita sing wingi. Mbokan kelalen nang aku tek flashbackna ya. Tes kang pulau Jawa ndleng Banteng Jawa siki mangkat pindah tempat maning tepaté meng pulau Handeleum. Perjalanan nganggo prau sekitar telung (3) jam lewih gutul - gutul jam woluan (8) ket asar tekan isa nang tengah laut. Jan aku nembe ngraksana urip nang tengah laut wengi - wengi rasa sepi mbanget nang tengah-tengah laut ombaké gedhe - gedhe anginé uga gedhe, kur nang tengah-tengah laut ra weruh lumba - lumba maning. 

Canoeing Ujung Kulon - Banten
Tekan Pulau Handeleum langsung mlebu guest house beberes tas karo kamar sing arep dienggoni. Tes beberes langsung adus, banyuné rasané mandan asin soalé pulau gie ra gedhe paling kur seErTe (RT)  thok. Nang pulau gie akeh banget uncal (rusa). Tes adus sedurung turu ana acara bakaran iwak laut soal bumbu ra usah khawatir soalé wis ngawa kang pulau Jawa seurungé. Janjanéh mandan bosen ket awal madangé karo iwak laut bae. 

Ora ana suara pitik kluruk nang pulau gie kur akeh suara manuk. Isuk isuk rasané mandan gerah - gerah atis tapi ya lumayan akeh anginé. Jam pitu (7) teng pada kumpul go pindah dari pulau maning. Siki rencanané arep meng pulau Jawa go dolanan prau cilik (canoeing). 

Nang pulau Jawa ora ana dermaga dadhiné dijemput prau cilik go meng daratan soalé prau sing gedhe ra bisa tekan daratan. Kang pulau Handeleum kira-kira tekan 30 menitan. Ana lewih kang 5 pulau cilik - cilik sekitar Pulau Handeleum. Akeh - akehé sih alas bakau hewan - hewané juga akeh sing keton kaya menjangan,  merak,  manuk - manuk lan lian sejabané . 

Jog pulau Jawa langsung ketemu baya (buaya) wah sapa sing ora gilap (wedi) weruh baya langsung nang muara. Alhamdulillah pemandu langsung ngurah baya. Meng daratan langsung munggah prau cilik (cano) go nyusuri kali. Akeh hewan - hewan sing ditemukna nang sepanjang kali gue ana wuncal,  baya, manuk - manuk,  landak,  biawak lan lian sejabané. Kur 1 kilo lah dawané kali sing go canoeing. Bar canoeing balik maning meng pulau Handeleum go madang!!!  Alhamdulillah siki madang karo iwak pitik. Enak banget!!!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai