Plesiran Meng Ujung Kulon

Sapa wongè sing ora seneng plesiran ya Ang Uyo?  Sakabeh - kabeh wong pancen seneng plesiran ora ketang wong, kewan uga seneng plesiran (animals migration). Janjanéh plesiran akeh mangfaaté kur ana bae sing mesti ditókna yague duit, arep sipet arep akeh tetep duité kudu mentu. Salah siji mangfaaté plesiran yague ulih perasaan bungah,  ulih kaweruh (elmu), lan sakabeh liané. Siki Enyong ora arep pamer sebeneré kur pengin cerita kepriwe Ujung Kulon gue sih?! Hayuh pantengi bae golé maca.

Taman Nasional Ujung kulon gue ana nang kulon mbanget pulau Jawa termasuk wilayah Propingsi Banten (mau - mauné tesih wilayah Jawa Barat sedurung pisah) ésih nang wilayah Kabupaten Pandeglang. Ambané taman nasional gie kira - kira 122.956 hektar (ora kur daratan tok termasuk laut karo pulau). Taman Nasional Ujung Kulon gie dadi warisan dunia UNESCO (United Nation Education Science and Culture Organization) taun 1991. Taman nasional gie siki dikelola karo dijekel nang kementerian Kealasan (KEMENHUT). 

Enyong meng Taman Nasional Ujung Kulon ra kur dewekan tok tapi karo batiran plesiran murah (Backpacker) kang wilayah Jakarta. Grup plesiran gue dijenengi grup BEGAL. Ya wis aja sue - sue karo amba - amba nyeritakna grup Begal gue mbokan kesuwen. 

Pertama - pertamané Enyong mangkat kang Bekasi meng Semanggi Mall gisit soalé tempat gue go tempat janjian meng Ujung Kulon. Batirku wis pada kumpul nang Semanggi Mall gue. Kira - kira jam sanga (9) wengi rombonganku mangkat meng Ujung Kulon nganggo bis sewaan nduweké Pulisi. Jam lima (5) isuk nembe tekan Sumur (jenengan kecamatan). Nang Sumur kira - kira kur 2 jam thok ya cukup go sarapan,  adus karo sembayang Subuh. Jam pitu (7) prau sing arep ngawa rombonganku wis ana nang dermaga Sumur kang tempat sembayang karo adus mau kira - kira 100 meteran. 

Pertama-tamané nganggo prau cilik gipi nembe mandan meng tengah laut pindah prau sing mandan gedhe. Mangkat kang Sumur jam pitu (7) lewih tekan pulau Peucang jam rolasan (12). Sebeneré numpang prau kur ngiteri (rounding) pucuk pulau Jawa thok soalé nek nganggo darat ora bisa (ora nana dalan soalé alas). Pulau Peucang gue salah siji pulau sing termasuk wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Nang perjalanan antara Sumur - pulau Peucang nang tengah-tengah laut sering ndleng iwak mabur (ikan terbang indosiar) jan akeh banget koh iwak mabur selain iwak mabur Enyong uga ndleng iwak lumba - lumba jan Enyong mlongo mbanget ndleng iwak lumba-lumba nang alamé langsung. Jan Subhanallah mbanget pokoké laut Selat Sunda gue. 

Segara nang Pulau Peucang - Ujung Kulon
Pulau Peucang sebeneré tanggan karo pulau Panaitan (pulau sing paling gedhe nang Ujung Kulon) ngan pulau Peucang gue lewih edek karo pulau Jawa ya kira-kira sekitar 7-13 kilometer lah nek nganggo prau kira-kira sekitar 20 - 30 menitan. Medun meng pulau Peucang wis ra bisa merem maning mata soalé pasir putihé jan indah mbanget. Ana sing medheni nang pulau Peucang gue soalé bagong klayar - kluyur meng endi ora tapi anehé bagong kaya wis ora wedhi aring wong selain bagong nang sanding pantai akeh banget wuncal (kijang/rusa), kethek monyet ya akeh uga. Wis marem poto - poto nang segara Pulau Peucang siki giliran mlebu alas. Mlebu alas gie ana pemanduné khusus kang Kementerian Kealasan (KEMENHUT) tapi kur sewong thok. Kira - kira muteri Pulau gie 2 jam. Nang njero alas pulau Peucang Enyong weruh kewan liar akeh mbanget kaya wuncal,  merak,  ula, bunglon,  manuk, banteng,  karo biawak. Tapi sing sering mbanget weruh ya wuncal karo merak soalé akeh banget kewan gue nang pulau Peucang gue. Wis ngejog ujung pulau Peucang nang kene Enyong weruh pulau Panaitan. Nang kene ora ana pasir putihé kur watu - watu gedhe trus langsung laut dadhiné kaya jurang. Wareg poto - poto balik maning meng dermaga pulau Peucang dilanjutkna silem (snorkeling).

Nang pulau Peucang ana kira-kira 10 umah go pengurus hutan deweké wis PNS soalé deweké wong Kementerian Kealasan. Sepuluh umah gue go kantor konservasiguest house, lan lian - liané. Lapangan helicopter uga ana nang kono mung kur siji tok. Sejanjaneh nang pulau gue ora ulih ana wong kecuali pegawé Kementerian Kealasan gue. Enyong nang kono uga menek (petakelan) meng wit Kiara, wité gue kaya wit Bringin tapi lewih gedhe maning. Jan wit gue segede - gede wit sing pernah aku weruh nang dunia gie. Lumayan tiyel yah nulis seakeh - akeh gie,  IngsaAlloh diterusna maning engko.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai