KAWERUH BASA: Pribahasa lan Saloka basa Jawa #8

Siki bagian huruf C,  monggo diwaca lan diingetna nang utek.

1. Cablèk - cablèk lemut (ib). Pembantu/pelayan umah sing ngerjakna kerjaan remeh kaya kon nyablek lemut/lemud.

2. Cacah - cucah caturan karo wong dhangling (ib). Wong dadi hina kerna ngomong karo wong gemblung/kenthir.

3. Cacah eri (ib). Wong sing adol iwak laut atawa iwak kali gedhe cilik diitung kabeh go nentukna rega rata - rata.

4. Cacah molo. Perhitungan jumlah gedhe cilik.

5. Cacah sirah. Perhitungan akehé wong atawa khewan.

6. Cacah upa (ib). Segala tingkah polah sing bisa ngregangna atawa ngadoih apa apa sing rapet.

7. Cagak alu (ib). Wong sing ngerjakna kerjaan sing dipercaya tapi ora pas karo harapan.

8. Cagak ambèn cemethi tali. Wong sing dipercaya go tugas tertentu atawa kerjaan.

9. Cagak elèk (ib). Sarana go men aja turu/begadang misalé main kertu, maca buku, nonton tv.

10. Cala béka (ib). Sakabeh sing apik ijig - ijig ulih rintangan atawa keangelan kerna sengaja.

11. Cilak cangkol kendhali bol cemethi tai (ib). Wong sing nyelah omongan pas ana wong sing lagi pada ngomong lan omongané ora ana gunané.

12. Calawenthah (ib). Wong sing sewenang - wenang.

13. Candra kalamukan buda. Wong sing ketuduh/terdakwa tapi ora bener.

14. Candhak cekel (ib). Wong sing nyelangna duit karo barang jaminan terus diitung go mbayar utang gue.

15. Candhak kulak (ib). Selangan (Pinjaman) kang pemerintah go modal dagang cilik - cilikan.

16. Candhak rawud (ib). Wong sing nyelangna duit.

17. Candhuk lawung (ib). Ketemu atawa kenalan karo wong lia sebab ana sing ngenalna kang kancané.

18. Cangkem gatel (ib). Wong sing cokan ngomaih atawa tukang ngerasani/gossip.
19. Cap tembaga (ib). Barabg sing wutuh ora rusak kaya duit logam.

20. Car - cor kaya wong kurang janganan (ib). Asal ngomong.

21. Cariwis cawis (ib). Wing sing mbantah prentahan tapi nang ati siap njalana tugas prentahan.

22. Caruk banyu (ib). Wong sing tuku barang tanpa pilih - pilih,  gedhe cilik,  elek apik diitung padha,  karo rega lewih ngingsor daripada rega barang gedhe atawa maen.

23. Caturan ora karuwan bongkot pucuké (ib). Wong sing ngomong ngalor ngidul ora ana akhiré.

24. Catur manggala. Catur = papat (4), manggala = pembesar. Maksudé 4 pembesar yague Patih,  Penghulu,  Hakim,  lan Pujangga.

25. Cathok gawel (ib). Wong sing seneng ngarepi golé ngomong.

26. Caweta tekan wadhoné. Dienggo pas lagi sesumbar. Ngunggulna diri ngehina lawan,  ora wedhi dilawan nang sapa bae.
27. Cebok alu (ib). Rong (2) wong giliran gantian ngerjakna pegawean.

28. Ceblok kangkung (ib). Penawaran barang sing terus nambah nambah gedhe regané (umah kontrakan, rega barang lan liané).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa