Istilah-istilah Suluh Go Pawon

Suluh

Klari yague blarak/godong klapa sing wis garing, biasanè go nyambungna geni kang rek meng kayu atawa go ngedekna/ndadikna geni nek arep ngenenni atawa arep mbakar.

Cumplung yague bahan go genen sekang 
klapa sing esih enom mbanget tapi wis garing kerna dipepe atawa dijorna tok men garing.

Blukang yague lanjeran kayu sekang plapah klapa, biasanè disigar dadi 2-4 bagian. Disebut blukang ora kur sing esih teles tok tapi sing wis garing.

Mancung yague bagian kuncup mayang klapa sing bentukè kaya prau. Biasanè didadikna kayu go genen.

Tepes yague serabut sekang klapa atawa bisa disebut uga kulit njaba klapa.

Batok yague kulit klapa sing paling njero, atos warnanè ireng nek wis tua klapanè nek sing enom biasanè putih gading. Batok biasanè go genen uga, unggulè genen karo batok geninè nyembur kaya nagggo gas.

Awu yague khasil bakaran sekang kayu.
Bamba yague bara geni sing melob-melob nang areng atawa kayu sing dibakar.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai