Dumblengan Dolanan Bocah Mbien

Sapa wongè sing ra pernah ngalami masa bocah? Pasti sakabeh wong ngalami yah kecuali bocah sing wis ninggal rung keburu dolan karo bocah liannè. Enyong dewek wis marem dolanan mbien agi cilik, syukur alhamdulillah jaman pas lagi aku cilik rung akeh tipi karo dolanan kang elektronik liannè.

Dolanan Dumblengan

Dumblengan yague sejenis dolanan nagggo alat atawa barang (gendeng pecah) karo balangan/alat untuk mengacaukan susunan genteng yang sudah ditata misalè bal kasti atawa watu atawa kayu.

Alatè
1. Pecahan gendeng 10-12 wiji
2. Bal kasti atawa kayu

Caranè
1. Minimal sing dolanan 5 wong nek ora ana wong semeno ya ra rame.

2. Sakabeh sing arep dolanan dimulai kang sutilah sutijreng, sapa sing kalah yague sing masang.

3. Go sing masang, numpuk pecahan gendeng terus digaris bunder, tumpukan pecahan gendeng gue disogna nang tengah-tengah bunderan.

4. Go sing menang, mimiti dolanan sakabeh peserta sing menang ulih mbalang watu atawa back kasti maring tumpukan pecahan gendeng sing nang bunderan. Jarak mbalang watu/Bal kasti sedurungè wis ditentukna.

5. Tumpukan pecahan gendeng kebalang lan buyar meng endi ora; tugas sing masang kudu numpuk maning pecahan gendeng gue. Misalè tumpukan pecahan gendeng wis ketumpuk kabeh tapi peserta dolanan esih keton atwa urung umpetan, langsung bae dumblengi!!

Cara ndumblengi: sebutna jenenganè peserta sing menang terus sikilè meng nduwur tumpukan pecahan gendeng gue tapi aja sampe rubuh maning. Nek rubuh berarti ora kaci alias batal.

6. Sauwisè tumpukan pecahan gendeng gue dibalang terus buyar, peserta dolanan kudu umpetan meng endi ora (sesuai ketentuan) aja sampe keton nang sing masang.

7. Tugasè sing masang kudu ngoleti sakabeh peserta sampe kabeh ketemu.

8. Peserta sing wis kedumblengan we ora bisa main maning. Peserta sing pertama kedumblengan biasanè calon wong sing arep masang. Dadhi peserta sing liannè kudu nyalmetna peserta sing wis kedumblengan, carane kudu mbuyarna tumpukan pecahan gendeng gue. Dadi sapa sing cepet gole mlayu yague sing pertama ndumblengi.

9. Biasanè nek sing masang terus sampe 3 periode ana acara disepiti alias diwai keringanan. Carane disepiti yague nyebutna nomor urut (biasanè peserta kon baris tapi ora nyebutna jenenganè nang urutan pira).

Tumpukan Pecahan Gendeng

Mangfaatè
1. Bocah dadi aktif.
2. Awake sehat soalè mlayu-mlayu bae.
3. Sosialisasi karo kanca sebrayan.
4. Pinter tak-tik.

Sak benerè akeh banget mangfaatè nek disebutna mbokan ora cukup.

Ayuh pada dolanan maning! Aja hapean bae!
Salam

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai