KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #15

Nerusna huruf H

36. Gento likem (ib). Wudha brah/telanjang bulat.

37. Gentho tlengsor (ib). Bangsat sing seneng lunga adoh.

38. Getih cinélung balung cinandhi (ib). Ana peristiwa pembunuhan atawa kecelakaan.

39. Gething muring - muring (ib). Wong sing sengit mbanget aring wong lia.

40. Giri lusi (ib). Wong sing ora ulih dihina 1. Wong sing sugih ketoné miskin atawa sederhana 2. Wong cilik dadhi wong gedhe.

41. Giri suci pawaka surga sasangka anila tanu (ib). Sipat raja sing kukuh lan adil kaya gunung,  bersih lan suci kaya banyu kali,  akeh ampunan kaya laut.

42. Glathik sakurungan (ib). Wong sing seia sekata,  apa - apa bareng.

43. Glétak séngar (ib). Wong sing jujur lan polos.

44. Gliyak - gliyak yen tumindak (ib). Wong sing ngerjakna kerjaan ora buru - buru.

45. Glugu ketlusuban luyung (ib). Wong sing kemasukan atawa disadap mata - mata.

46. Glundhung semprong (ib). 1 Wong miskin ora nduwéni keisinan 2. Wong wedhon arep kawin ora ngawa perkakas atawa pakean go persiapan kawin.

47. Glundhung suling (ib). 1 wong miskin kur nduwéni kathok tok. 2 wong lanang arep kawin ora ngawa perkakas atawa kebutuhan go kawin.

48. Golék - golék ketanggor wong luru - luru (ib). Wong sing ana maksud ngoleti barang tertentu meng wong lia sementara wong gue uga lagi ngoleti barang gue.

49. Golék klamising lambé (ib). Wong sing ngoleti weteng wareg (ngoleti nafkah)  karo ngomongna keburukan wong lia atawa aweh berita sing elek - elek lan nyanjung - nyanjung wong sing dadhi lawan ngomong.

50. Golèk karo epèk - epék (ib). Wong sing ngoleti nafkah ora nganggo sarana atawa alat.

51. Godhang kasih/logondang gondang kasih (ib). Barang sesuatu sing beda bangsa atawa warna. 1 wong bule atawa londo sing putih kawin kari wong Jawa sing kuning langsat. 2 bayi kembar sing siji putih sing siji ireng.

52. Godhélan poncoting tapih (ib). Wong lanang sing melu atawa manut meng bojoné.

53. Gong lumaku tinabuh (ib). Wong sing pengin ditakoni.

54. Gora getih nemu riris (ib). Metu getih kerna gelut.

55. Gotong - gotong éncék (ib). Wong sing mbantu - mbantu acara perkawinan atawa hajatan sing ora akeh kerjaané kur kerjaan sepele.

56. Gotong mayit (ib). Telung (3) wong lunga adoh nemuni dalan atawa situasi gawat.

57. Greget - greget suruh (ib). Wong sing kesuh maring awaké dewek kerna kepenginané sing ora kecapai.

58. Grubyug lutung (ib). Wong sing melu - melu mlayu kaya wong sekabehan nang kono tanpa ngerti sebab atawa tujuané.

59. Gudhel bingung (ib). Wong kur melu - melu wong lia tanpa ngerti maksudé,  kerja ora ngerti salah apa bener (kaya gudhel = anak kebo).

60. Gudhang rampelas. 1 ampleas 2 godhong sing kasar.

61. Gugon tuhon. Takhayul.

62. Gulbi karem tan(tar)sama (ib). Hakim.

63. Gumembrang ora adang (ib). Moni gembrang barang kang wesi.

64. Gumedhéng ora goreng (ib). Ora bisa ngoreng.

65. Gung adiguna (ib). Wong sing nyombongna kepinteran lan keagungan deweké.

66. Gurem théthél - théthél (ib). Wong cilik nduwéni cita - cita gedhe,  agung.

67. Gurintem malebanem (ib). Hakim sing nurut kehendak raja sing memang ora pas karo aturan atawa undang-undang.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa