BUDOYO: Jabelan

Rasa syukur maring Gusti Allah ora kur ngucapna Alhamdulillah atawa nyebutna matursuwun Gusti tapi akeh ekspresi - ekspresi nang rasa syukur ana jenengané slametan, akikah, kedurenan, sodakoh, tasyakuran,  pesta ulang tahun lan lian sejabané termasuk uga jabelan. Tiap bangsa lan suku nduwéni, daerah,  negara lan agama nduwéni tradisi bersyukur sing beda atawa padha/mirip. 

Wong Jawa nang Kubangpari - Ciamis nduwéni tradisi rasa bersyukur sing memang mandan beda karo wong liané pas lagi musim panen pari sebut bae "Jabelan" arti kata lan pengertian harfiah memang Ényong ora paham lan urung ana pengurusan sing lewih detail meng acara syukuran gue. Jabelan yague tradisi syukuran maring Gusti Allah kerna panen pari sing arep diterima nang pemilik sawah ora ketang sawah seubin atawa sawah mang hektar - hektar arep kondisi panen sing berhasil atawa kenang hama,  syukuran jabelan mangrupa nasi tumpeng atawa sebaskom sega lan lawuhé sing digawa meng langgar (surau/mushola) atawa mesjid tempat sing paling edhek atawa langgar/mesjid sing deweké dadi jamaah.

Rasa pengaruh Hindu kerna Dewi Sri sing dadhi lakon putri kesejahteraan lambang pari (padi) memang krasa nang jabelan lan jabelan uga ora murni ritual khas islam tapi memang wis tradisi kuat nang masyarakat Jawa semisal Kepungan atawa kenduren sing nang dunia Arab atawa dunia islam liané ora ana. Kadang memang ana pemuka agama sing ndongakna Dewi Sri pas lagi Jabelan wis lumrah lan maklum tradisi kuat wis ngakar sampe meng njero - njero akal lan keimanan. 

Wong wadon karo anake tilik sawah
Tumpeng Jabelan disembahna atawa diserahkan meng langgar atawa masjid biasané seminggu sedurungé panenan bek ora paling lambat ya 2-3 dina sedurungé panen nang sawahé dewek - dewek. Menu jabelan ora mewah - mewah mbanget kaya upacara syukuran sing liané kur rasa syukur lan sederhananè sing tinggi kang pemilik sawah ngawa jabelan lewih akeh makna lan kenikmatan. Sega bosok (nasi campur parutan kelapa dan ikan asin) biasa dadhi andalan go jabelan tapi ana menu sing lainné sing bisa go jabelan misalé sega putih biasa lan sega kuning. Lawuh akeh - akehé lan umumé ana kurupuk,  timun,  jangan gandhul,  endog bebek atawa endog pithik negri rebus, godhogan kerma atawa kluban. Sekabehan dadhi menu favorite lan menu istimewa gi kabeh jamaah langgar atawa mesjid. Ora ketang wong sing ora cokan meng langgar atawa mesjid dadhi lunga meng langgar atawa mesjid go melu syukuran jabelan. 

Badha atawa bar isya jabelan biasa dimulai karo wejangan - wejangan pak kaji (haji) lan donga - donga kesejahteraan go sing duwe sawah (sing jabelan). Kadang pidato jabelan bisa 5-10 menitan tergantung sapa wong sing njabel nek wong sing madan terpandang biasané mandan suwe kerna ucapan - ucapan sanjungan lan donga - donga spesial sing dawa. Posisi tumpeng Jabelan biasané nang ruang sembahyang wong wedhon kerna masalah panganan lan bagi bagi panganan wong wedhon sing wis ahli ket jaman nabi Adam alaihi wa salam tapi kadang juga disogna nang tempat sembahyang wong lanang kerna memang tumpeng Jabelan sing lewih kang 3 tumpeng. Sing istimewa biasané endog bebek atawa pithik negri sing disigar dadhi 4-5 bagian kang seglondong atawa sebutir endog nah giliran bocah cilik biasané sega ora gelem akeh kur krupuk karo lawuh sing njaluk diakehi. Menu dadhi andalan bocah - bocah pada ngrebutna sega jabelan tapi kadang udu soal menu tok tapi kebersihan kang song sing jabelan walaupun menu istimewa tapi nek wongè jorok bocah - bocah ora pada gelem. Jabelan sing pertama memang dadhi rasa bunggah lan semangat panen raya ora ketang wong sing ndongani.

Sega jabelan pasti digawa balik meng umahé dewek - dewek jarang sing dipangan langsung kecuali bocah - bocah sing memang lagi nongkrong nang ngarep langgar atawa mesjid. Walaupun sega jabelan kur sipet sing digawa tapi bisa dipangan nang sekabeh anggota keluarga sing ana nang umah (keistimewaan). Refleksi wujud syukur sing ora ana akhir kang masyarakat petani Kubangpari,  JABELAN.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa