Mangfaaté Mati Lampu

Judul sing memang aneh go kawula kabeh, Ya kan?! Mati lampu atawa mati listrik pas lagi acara tv sing paling maen atawa pas ana acara pertandingan paling seru mantak dadhi kesel lan dongkol nang ati. Sebagian wong memang ana sing nyalahna PLN atawa nyalahna hal sing menyangkut listrik liané misalé "Huuuuh urung mbayar listrik sih!!"; "Dasar PLN penggaweané kur matikna listrik tok!". Ucapan srapah kaya gue wis umum nek lagi mati lampu. 

Lukisan kamar sing nagnggo sentir
Senajan dongkol tapi dadi ana keunikan dewek pas "acara" mati lampu gie :
1. Keluarga pada kumpul (marékna bungah).
2. Nyumed lilin atawa damar/dian (ana kenangan wektu cilik lan bungah).
3. Kumpul keluarga dadhi sekabeh anggota keluarga bisa ngomong apa bae secara terbuka.
4. Laron biasané padha mentu (bisa digawe panganan nang sebagian masyarakat tapi enggonku ora dipangan kur cah cilik pada seneng dolanan laron).
5. Nek duwe adi cilik, anak atawa ana bocah cilik bisa ndongeng,  dolanan bayangan/siluet karo tangan/jriji).
6. Nek padang wulan padha mentu umah dolanan nang ngarep umah.
7. Nek udhan gedhe biasané turu lewih awal (ngleker).
8. Nek mati lampu pas ngaji nang langgar atawa mesjid biasané ngaji diganti karo puji - pujian (nyanyi bisa dadhi bungah ati).
9. Pas lampu murub maning biasané sakabeh wong bersorak "Huuuuuuu!" ana rasa bungah nang kono.
10. "Acara " ndamu/tiup lilin, damar atawa dian (mantak bungah).

Sebeneré ésih akeh mangfaat pas lagi mati lampu monggo nek ana sing duweni gagasan nang kolom komentar bisa ditambahna. "Acara" mati lampu gie bisa gagal ulih kebungahaan kerna anané gadget smartphone sing gawe wong dadi autis.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa