KAWERUH BASA: Pribahasa lan Saloka basa Jawa #13

Giliran huruf E

1. Edom sumurup ing banyu (ib). Wong sing pengin ngerti maksud - maksud mungsuhé.

2. Eduk sanding geni (ib). Wong lanang edhek karo wong wedhon,  suwe - suwe seneng kaya ijuk (serat aren) sing edhek karo geni suwe - suwe kebakar.

3. Éka sabda (ib). Ucapan wong tani: sing wis terjadi ora bisa mbalek maning.

4. Embat - embat clarat (ib). Wong sing arep ngerjakna kerjaan ati - ati banget, pertama dijejel nek angel ora diterusna nek penak diterusna.

5. Embuh si nila embuh si etom (ib). Wong tercela sing cokan ngomong - ngomona keélekané wong lia padahal deweké uga elek.

6. Empol pinecok (ib). Sakabeh sesuatu sing penak dikerjakna.

7. Emprit abuntut bedhug/Emprit buntut langit (Ib). Perkara sing awalé cilik suwe - suwe dadhi gedhe.

8. Encak - encaken (ib). 1 mlupat kewedhen/ketakutan. 2 Waspada mbanget kerna curiga.

9. Endhas gundhul dikempeti (ib). Wong sing wis penak ditambah enak/ditambah rejekinè.

10. Enggok - énggok lumbu (ib). Wong sing melu - melu tingkah polah wong lia, ora duwe pendirian.

11. Estri candhalem aculikem (ib). Wong wedhon dadhi mata - mata pencuri.

12. Estri candhalem nir suka Bima peksa linud ing kara (ib). Wong wedhon sing ngrebut anaké wong wedhon lia,  diaku dadhi anaké,  sing ngrebut kalah lan didenda hakim.

13. Estri kancah gandir nancah (ib). Bojoné wong serong/selingkuh karo wong lanang lian karo njiot barangé bojoné lan diwehna meng selingkuhanné.

14. Estri sagraha (ib). Wong lanang merkosa/memperkosa bojoné wong lia.

15. Éyang - éyung karepé (ib). Wong sing ora tetep arepé apa (kemauan).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa