KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #21

Maju maning siki giliran huruf M

1. Macan guguh (ib). Wong gedhe atawa bangsawan meskipun dadhi wong dhaif tetep disegani.

2. Mada kawongan (ib). Wong sing nyela/cela tapi dewekè esih seneng. Misal nyela penganan tapi dewekè tetap esih mangan.

3. Madal parèntah. Wong sing mogok kang prentahanè lurah, pembesar,  majikan atawa sing liannè.

4. Madal pasilan (ib). Wong sing lagi nang perjamuan (pertemuan) balik ora pamit meng sing nduweni acara tawa tuan rumah.

5. Madara. Wong sing dititipi barang colongan kon ngedol tapi mungkir atawa ora ngaku.

6. Madasan. Hakim ngumpulna atawa gawe akeh perkara perdata go keuntungan pribadi.

7. Madaya katingal rupanè. Penjahat nyamar atawa pura - pura kaya wong maen.

8. Madu angin (ib). Wong sing rebutan barang sing ora ana mangfaatè.

9. Madu balung tanpa isi (ib). Wong sing rebutan barang sing ora ana mangfaatè.

10. Maha krida (ib). Batahan wong sing berbuat zina.

11. Maha pralaya (ib). Ora gelem ngrungokna nasehat wong lia,  kur ngrungokna atawa nuruti wasiat kang sing wis ninggal.

12. Maha tandhing - tandhing. Wong sing gawe pembunuhan nang tanahè wong men wong sing nduweni tanah disalahna uga.

13. Malang gambuhi (ib). Pasangan suami istri,  bojo wedhon umurè lewih tua.

14. Malang - malang tanggung (ib). Wong sing angel sifatè.

15. Malang tumolèh. Wong wing arep lunga adoh aweh barang tapi atiné ragu,  maju mundur urung ikhlas.

16. Malèkat malik bumi (ib). 1 wong sing ngerusak lingkunganè dewek. 2 wong sing lagi padhu ucapanè rubah - rubah sing dadhi keangelan maring dewekè.

17. Malik bumi (ib). Wong sing mbelot atawa berontak aring raja.

18. Malik k(u)lambi (ib). Wong sing pinter nyamar.

19. Malik monthok (ib). Wong sing nduweni janji atawa kesanggupan tapi ora dipenuhi.

20. Malik tingal (ib). Wong sing kerja nang tempatè wong pengin ngoleti tempat kerja liannè.

21. Maling anamur tilas (ib). Tukang nyolong ngilangna jejak.

22. Maling atma (ib). Tukang nyolong sing ana maksud mateni.

23. Maling c(a)luluk (ib). Wong nyimpen rahasia tapi keceplosan.

24. Maling caluwed (ib). Wong sing ngadolna barang aring penjahat, barang colongan.

25. Maling dhèndhèng (ib). 1 Ngelunga kaburna wong wedhon. 2 senggama karo wong wedhon sing udhu hakké.

26. Maling guna (ib). Tukang nyolong sing wis professional.

27. Maling kabunan (ib). 1 tukang nyolong sing wis nang ngarep umah tapi urung nyolong barang. 2 wong udhu dukun tapi udhu dukun. 3 wong dagang ora jujur.

28. Maling kaburu kabutuh ing pringga baya. Wong sing methèngi (menghamili) wong wedhon lia ora ngaku tapi akeh saksi sing ngerti.

29. Maling kenya (ib). Wong wedhon tukang nyolong.

30. Maling lamat/alamat (ib). Wong sing lunga pas dina wengi ora ana swara ulih sangkaan kaya wong nyolong.

31. Maling marga (ib). 1 wong sing ana nang dalanè tukang nyolong. 2 wong sing ngipiti perjalanan sing ngalacak pencuri.

32. Maling (m)arep (ib). 1 wing sing nyelang tapi ora mbalekna maning. 2 wong sing ngilangna barang wong lia tapi ra gelem ganti.

33. Maling nebu sauyun (ib). Wong sekeluarga dadhi pencuri kabeh.

34. Maling ngrampaka (ib). Wong sing pada bae karo tukang nyolong.

35. Maling ngumpet wedi muka wani silit (ib). Wong sing merkarakna keèlekan wong lia tapi emong dadhi saksi.

36. Maling panti (ib). Wong sing urip nang umahè pencuri.

37. Maling paksa (ib). Wong lanang nyolong barangé wong wedhon sekaligus merkosa.

38. Maling raja-pèni (ib). Wong sing menggelapkan harta majikan.

39. Maling rajawèni. Penjahat sing ditangkap pemimpin penjahat atawa senjatanè penjahat pindah tangan.

40. Maling raras (ib). 1 wong sing ngawa kabur wong wedhon. 2 wong sing merkosa wong wedhon.

41. Maling renta (ib). Maling intan permata.

42. Maling sadu (ib). Tukang nyolong sing pura - pura maen.

43. Maling sakuthu (ib). Pencuri sing ulih petunjuk kang tangga wong sing arep dadi sasaran.

44. Maling samun (ib). 1 Tukang nyolong sing samar. 2 wong sing nemu barang ora ngelapor aring wong lia atawa pemerintah.

45. Maling Sandi (ib). Tukang nyolong sing samar.

46. Maling sasaid. Wong sing melu ngalacak penjahat tanpa ora diprentah atawa ora diajak,  terus nemu senjata penjahat lan ngelapor aring pemerintah,  si pelapor malah ulih sangkaan elek ndarani si penjahat atawa komplotanè.

47. Maling totos. Ahli nyolong.

48. Maling tunggal labet. Wong sing terbukti nduwéni bekas - bekas kejahatan,  ulih sangkaan termasuk golongan penjahat.

49. Malapor. Wong ponggah akeh omong.
50. Mambu ati (ib). Wong lanang atawa wong wedhon sing seneng maring wong lanang atawa wong wedhon.

51. Mambu ilu (ib). Wong sing wis jera kari wedhi.

52. Mambu kulit daging (ib). Esih ana hubungan keluarga.

53. Mambu - mambu yèn sega (ib). Esih termasuk keluarga,  arep elek atiné tetep ana rasa sayang maring keluarga.

54. Mamapang mumpung (ib). 1 wong sing sewenang - wenang. 2 nyalahna kesempatan sing maen.

55. Mancak wadah tulupan (ib). Wong sing kerja ora bisa manfaatna karyanè.

56. Mandeg tumolih/mangu (ib). Wong sing ragu ngerjakna kerjaan.

57. Mantra kacutaka. 1 wong sing selisih apa sing diucapna dicatet sing akhirè mungkir . 2 wong sing aweh surat penjelasan meng pamarentah,  dina liannè dibalas karo selisih beda kaya sing kesepakatan gemien.

58. Manuk mèncok dudu pèncokanè,  rupa dudu rupanè (ib). Barang sesuatu sing ana sifat rahasia.

59. Mangsa ngontragna gunung (ib). Wong sing ngehina mungsuh atawa lawanè.

60. Markawat praba anih (ib). Hakim sing ora gelem nganggo klambi sing glamor.

61. Maro tinggal (ib). 1 mendua hati. 2 wong sing ngambdi meng rong majikan.

62. Marta wisuna. Wong sing ora gelem ngelanggar larangan Gusti.

63. Masang kala (ib). Wong sing niat ngoleti kesalahannè wong lia.

64. Masang taji (ib). Wong sing didakwa malik dadhi ngedakwa.

65. Mata - mata kapen (ib). Wong sing ndleng tapi ora jelas atawa kabur.

66. Matang bubuken (ib). 1 wong sing gugat ora diterusna. 2 mercayani tugas maring bekas musuh,  biasané elek hasilè.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa