KENANGAN: Radio Singapore International (RSI) Bahasa Melayu lan Bahasa Indonesia

Ora akeh wong sing ngerti soal radio gelombang pendek atawa sing bisa disebut SW. Radio SW nduwéni jalur gelombang sing beda karo jalur gelombang radio FM sing kur bisa njangkau sewilayah kota atawa paling adoh kur tekan 1-3 kota nah nek SW cakupannè lewih kang sekota atawa senegara tapi sebenua kabeh alam dunya. 

Awal ngerti radio SW memang ora sengaja ngotak - atik radio sing ngemien dadhi andalan Ramaku sing cokan ngrungokna gendhingan atawa mamaku sing dadhi penggemar berat sandiwara radio "Si Rawing". Wektu kae memang lagi sore - sore Enyong sengaja nyetel radio kur memang mandan mboseni dadhi nang aku tek pindahna meng gelombang SW nah kang kono ana swara - swara bahasa sing madan asing walaupun esih kaya bahasa Indonesia,  terus dirungokna suwe - suwe paham bahasa apa sing dienggo nang penyiar ternyata bahasa Melayu. Esih penasaran sampeka seminggu nang Enyong tek rungokna tekan jam siaran entok lan berubah dadhi ana bahasa Indonesia nah nang kene dadhi penasaran mbanget. Ramaku karo mamaku sampeka mandan heran aring prilaku ku aring radio gue, tipi wis jarang ditonton maning kerna wis lewih edhek karo radio. 

Sakabeh acara nang siaran bahasa melayu berkualitas kabeh sampe kepinteranku soal negara luar lewih kang bocah - bocah lia sing esih njegong nang SMP. Sedurungè jatuh cinta aring siaran bahasa Indonesia Enyong lewih seneng meng siaran bahasa melayu kerna unik bahasanè. Lewih kang sewulan nembe seneng meng siaran bahasa Indonesia sing memang menarik mbanget utamanè acara Kontak Pendengar sing gemien digawa nang Rane Hafid lan Aji Rokhadi sing engko - engkoné diganti nang Fika Rosmeri. Suara sing maen,  ramah karo penyiar sing lucu dadhi lewih menarik go dirungokna. Awal - awal urung ngerti apa gue acara Kontak Pendengar suwe # suwe dadhi pengin ngirimna surat. Madan kesuh kerna nulis alamat radio sing angel dicatet kerna penyiar gole ngumumna cepet banget ana mbok nunggu tekan 4 dina gole nulis sakabeh alamat kang alamat nang Jakarta,  Singapura lan alamat Emails sing memang teknologi sing agi tren soal email karo blog. 

Pertama nulis surat seananè bae dan akhirè suratku sing pertama diwacakna nang Rane Hafid. Rasanè kaya bunggah mbanget kerna surat diwaca langsung nang radio kesayangan. Enyong ulih akeh sahabat pena tekan siki esih sahabatan akeh - akehè kang radio gie. Ana sing kang Sumatra,  Kalimantan lan daerah luar Indonesia. Sakabeh guru pada kaget kerna Enyong ulih surat kang Singapura ternyata suratku dibales karo buletin lan kertu pos khas kang RSI. Jan ora Enyong thok sing bungah tapi sakabeh keluarga. Wis ulih akeh pernak - pernik sing pernah dikirimna nang RSI mulai kang buletin,  kertu pos,  perangko bekas,  buku pelajaran bahasa Inggris,  buku tentang Islam nang Asia Tenggara versi bahasa Melayu lan Inggris,  kaset cd lan kenang liannè sing ora bisa ilang kang ingetan uripku. 

Lewih kang 500 surat lan lewih kang 50 email sing wis nang aku tek kirimna aring RSI bahasa Indonesia lan Melayu lan lewih kang 100 amplop RSI sing wis aku terima sing dadhi kenangan manis. Menurutku RSI dadhi pembuka otaku sing maunè kurang maju dadhi lewih maju jan nek ora ketemu RSI kayaning otaku esih mandeg kaya gemien.

Kur go ngingetinna acara apa bae sing gemien nang aku tek rungokna. Kang siaran bahasa Melayu aku sering ngrungokna: Peti Surat,  Islam di Asia Tenggara (Tamadun Islam),  lan lian sejabanè. Nek kang siaran bahasa Indonesia ana Kontak Pendengar,  Berbisnis di Singapura,  Belajar Bahasa Inggris di Singapura,  Nostalgia/Selekta SW, lan acara sing liannè. 

Menurutku swara - swara penyiar gue pra bisa dipadhakna karo wajah aslinè. Swara penyiar radio memang khas lan renyah penak dirungokna. Penyiar sekang seksi Melayu ana: Farida Oon,  Roslinda Rahmat,  Saeful Bahri Ismael,  Mohamad Ali,  lan penyiar lainné sing memang aku wis kelalen. Nek kang seksi Indonesia kayaning esih inget kabeh, tek sebutna bae ya ana: La Rane Hafid,  Fika Rosemary,  Aji Rokhadi,  Eva Mazriefa,  Budi Setiawan,  Aki,  Hari Suhatanto lan  Chandra Mualim.

Saking sayangé aring RSI pas radio gie ditutup nang pemerintah Singapura rasanè kaya nglangsa mbanget koh soalè wis mang taun - taun edhek karo swara penyiar dadhi ilang meng endi mbuh. Pemerintah Singapura nutup siaran bahasa Melayu,  Indonesia lan Cina gara -gara perkembangan teknologi wis maju mbanget dadhi wong wis ora menarik go ngrungokna radio maning dadhi pemerintah Singapura ngalihna media sing go promosikna negaranè nganggo media sing lewih modern. Sak uwisè 3 seksi dipateni disusul nag seksi bahasa Inggris. Siaran ditutup tanggal 31 juli 2008. Tetep dadhi kenangan manis, iki dunya sing mesti berubah, ulih merebes mili kur aja kesuwen
Kartu pos gambar penyiar RSI bagian bahasa Melayu lan Indonesia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa