PENGALAMAN: Ngirim Surat meng Azerbaijan lan Chile

Ngirim surat dadhi hobi ku ket cilik dadhi wis ora gumun nek Enyong ngirimna surat meng endi ora meng tiap negara kanca - kanca. Surat dadhi hal sing paling istimewa kerna kabar sing ditunggu - tunggu.

Setahun wingi (2015) Enyong ngirimna pernak - pernik pembatas buku wayang sing digawe kang kulit sapi khas Jogja. Saking edhekè karo kanca Azerbaijan akhirè Enyong ngirimna 12 pembatas buku wayang kulit meng Azerbaijan langsung,  lumayan amplop ukuran sedeng kebek nang pembatas buku thok,  surat kur sekertas memo thok. Surat wis ora akeh mewakili komunikasi wong sing nulis kerna tiap dina Enyong lan kanca - kanca Azerbaijan padha chatting nang WhatsApp, Facebook nek ora Instagram. Dadhi esensi surat wis diganti nang ingsi bingkisan. Ingsi bingkisan memang dadhi oleh - oleh sing bisa ngingetna wong sing nerima bingkisan meng wong sing aweh. 

Keluarga Miguel kang Chile ulih surat kang Enyong
Dina Senen isuk Enyong meng kantor pos Bekasi sing lumayan mandan adoh nek nganggo pit sekitar 30 menitan nek ora macet biasané ya kur 15 menitan. Jog kantor pos langsung bae meng loket pengiriman surat sing ketoné sepi kur ana 3 wong sing kirim surat. Memang wis ora menarik maning nulis surat selain nulis surat lamaran kerjaan. Siki giliranku. Pertama - tama langsung ditakoni "arep ngirimna surat meng endi? " jawabku meng Azerbaijan,  dewekè mandan bingung kerna ora paham negara gue manggon nang wilayah benua apa. Tek jelasna nang aku yen negara gue tanggaan karo Turki lan Iran. Sibuk ngoleti daftar rega akhirè nemu daftar rega kirim meng Azerbaijan sekitar 30.000 rupiah. Langsung bae dibayar. 

Lewih kang 3 wulan ora ana kabar madan khawatir surat ora tekan maning kaya gemien kerna salah surat sing mantak surat balik maning meng Indonesia. Akhirè lunga meng kantor pos maning go ngadu masalah surat sing urung diterima akhirè diproses nang costumer service jere dewekè ditunggu bae engko nek ana masalah langsung ditelpon langsung meng henpon. Mandan tenang. Enyong meng kantor pos ora kur meng kantor pos tok tapi ngirimna surat maning go kanca sing nang Chile,  Amerika Kidul. Go Mr Miguel Sierra Ureta kanca facebook sing paling ana wibawa lan friendly. Mandan padha ukuran rega kirim surat meng Chile karo Azerbaijan sekitar 30.000 rupiah nganggo layanan surat berjamin sing bisa dilacak karo kode bar atawa nomor kode pengiriman dadhi surat bisa dilacak sampe tekan endi surat gue menclok. Enyong ngirimna kalung kang balung sapi gambar wong lan pembatas buku wayang kulit sapi. Alhamdulillah jog tekan Chile sampe 4 wulan. 

Memang siki ngirimna surat wis bisa dilacak nang pihak kantor pos atawa si pengirim surat langsung meng website Pos Indonesia terus lebokna nomor resi surat. Wis bener - bener gampang urip nang jaman siki. Sing di sayangna memang mati surinè perangko padahal perangko ana nilai seni lan identitas kang negara sing gawe perangko gue. Perangko gue salah siji media go ngenalana apa bae sekang negara meng masyarakatè atawa masa luar negri sing urung ngerti negara gue. Siki tiap surat sing kilat lan bisa dicek kur ditempelna stiker barkode thok wis ora nganggo perangko maning walaupun perangko esih ana. Nek wong sing arep nganggo perangko bisa bae kur kepastian surat gue nang endinè karo jaminan surat ora ana.

Perubahan jaman memang kepastian. Dadhi ora usah nyalahna sapa - sapa. Minggu nek ana sing nduweni maksud go cerita pribadi tulis bae nang kolom komentar.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa