KENANGAN: CVC Radio (Radio Kristen Australia)

Ora nengapa wong Islam ngrungokna radio kristen asal aja terpengaruh akidah alias ketuhananè. Lumayan seneng nek ngrungokna radio CVC gue soalè lagu - lagunè bener - bener lewih fresh pernah ana groups musik sing ngeluarna album wulan agustus ternyata CVC wis nduwéni kaset resmi kang studio musik gue kan luar biasa banget. 

Biasané Enyong ngrungokna CVC Radio sekitar jam 1-3 awan acara musik sing gemien digawa nang Indi sing swaranè Keceh banget!!  Bar lewih kang setaun ganti penyiar dadhi mbak Fira. Sing menarik kang CVC nek jere aku sih acara musik sing lewih fresh karo lewih urip. Enyong pernah ulih hadiah kang CVC wektu kae pernah ulih radio digital sing gemien memang bener - bener larang (siki esih larang uga), selain radio digital aku uga ulih kaos,  kalender lan foto kopi idiom bahasa inggris. Lumayan ulih kenang - kenangan sing luar biasa.

Ora akeh surat karo email sing nang aku tek kirimna meng radio gue soalè aku mandan kurang tertarik uga karena ora ana masalah atawa pandangan politik,  budaya lan pandangan - pandangan liannè sing akeh kur pandangan kemanusiaan lan agama kristen. 

Penyiar sing esih inget jenengané kur Indi,  Victor thok sing liannè wis pada ilang kang ingetan saking suwenè ora ngrungokna maning. Pas kuliah taun 2010 CVC Radio tutup siaran ora apal apa sebab lan alasan tutup siaran tapi pas dibukak websiteè dadhi mlebu meng lian website tapi jere esih segroup.
Gambar penyiar CVC nang tanggalan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa