KAWERUH BASA: Peribahasa lan Saloka Jawa #23

Giliran huruf N

1. Nabok nyilih tangan (ib). Wong gawe jahat meng wong lia njaluk bantuannè wong lia.

2. Naga mamangsa tanpa tyala. Wong nuduh ora mung kur sewong thok tapi sakabeh wong kur pindah - pindah.

3. Nagara mawa tata,  desa mawa cara (ib). Wong sing gawe sesuatu nuruti aring peraturan pemerintah lan cara melu karo istiadat desa.

4. Nabong laku (ib). Wing sing pura-pura ora ngerti meng sesuatu sing berlaku.

5. Nambung laku (ib). Wong sing nyamar meng tempat mungsuh.

6. Nampek puluk/nampel puluk (ib). Wong sing mengecewakan wong lia sing wis ulih sesuatu sing menyenangkan atawa sesuatu sing dipengini.

7. Namur tilas (ib). Wong sing ngilangna tapak (bekas) pencuri,  tetep digolongna aring kelompok penjahat.

8. Nandur pari jero (ib). Gawe apik aring wong sing ora bisa mbales keapikanné.

9. Nandur wiji kèli (ib). Wong sing ngerawat keturunan wong sing apik - apik kaya keturunan bangsawan sing urip terlantar.

10. Nantang weya (ib). Wong sing mlaku mbengi - mbengi ora ngawa obor,  ditangkep nang wong sing lagi mburu penjahat.

11. Nanggung gempilang warangka bedhahing bebed (ib). Wong sing dadhi penanggung jawab kesalahannè wong lia,  dipanggil nang pemerintah atawa majikan wong sing nduweni salah gue.

12. Napuk rai (ib). Wong sing gawe isin wong lia nang tempat rame.

13. Nasabi dhengkul (ib). Wong sing merjuangna go keuntungan keluarga.

14. Natas tali gumantung. Hakim memutuskan perkara,  tapi putusan ora dilaksanakna.

15. Nembak wong mangan (ib). Wong sing gawe kecewa wong lia sing ulih kebahagiaan lan apa sing diarepi.

16. Nekad praya (ib). Wong nekad kur go muasna ati thok.

17. Nemu gudèl (ib). Wong sing nemu barang sing tercecer.

16. Nemu kuwuk (ib). Wong sing nduweni maksud elek.

17. Nibani sabda purusa (ib). Wong sing memaki tanpa sebab.

18. Nibani tilas (ib). Wong sing ngelacak pencuri sampe mlebu meng karanganè wong tanpa ijin, barang bukti ketemu kur si pemilik tanah difitnah kerna ulih bukti kang karanganè.

19. Nidra permana (ib). 1 wong sing arep zina. 2 wong sing nduweni maksud mateni wong pura-pura dadhi sahabat.

20. Nilib lurah (ib). Wong sing nduweni perkara ngelangkahi pimpinan.

21. Nimpet aculawet tan wrin ing baya (ib). Wong sing ngerahasiakna peristiwa pembunuhan.

22. Nimur durjana (ib). Wong sing merentah penjahat lunga men aja ketangkep.

23. Nini - nini pepaès (ib). Mbenerna barang sing wis tua atawa rusak.

24. Ningar kawanguran (ib). Wong sing njiot ternak wong lia kerna ternak gue wis mangan tanamanè dewekè.

25. Ninggal bocah ana ing bandulan/waton (ib). 1 ngawatirna sanak saudara sing agi nang masa sulit. 2 ninggalna barang sing bisa dadhi malapetaka.

26. Niru paksi/upaksi (ib). Wong ora ngerti dipaksa kon ngerti.

27. Nistha wasa pariwasa. Penjahat sing wis ngerusak pager ketangkep.

28. Nistha pradana. Wong nyelang duit, mungkir.

29. Nitipakè daging saereb (ib). Wong sing duwe anak wedhon diperistri wong lia.

30. Nogog (ib). Wong sing seneng manggon nang tempaté dewekè dadhi tamu kerna seneng karo jamuannè.

31. Nrang westhi (ib). Wong sing sengaja mlebu meng hal - hal sing bahaya.

32. Nrenggiling api mati. Wong sing nduweni ati jahat, pura-pura tenang. Pura-pura ora kerungu omongan rahasia.

33. Nucuk angiberakè (ib). Tamu atawa undangan ulih jamuan panganan,  wis madang njaluk ngawa panganan go digawa balik.

34. Nugraha ati krida. Wong lanang aweh atawa neylangi klambi meng wong wedhon lia tanpa ngomong gisit aring bojonè atawa dulur wedhonné.

35. Numbak tambuh. Ngerti,  pura-pura ora ngerti.

36. Numbuk bentus (ib). 1 ngerjakna kerjaan karo grasak - grusuk. 2 wong sing nduweni kerjaan kurang biaya.

37. Numpal keli (ib). Wong sing lunga - lunga kur numpang thok.

38. Nuntumakè balung pisah (ib). Wong sing dadhi besanan.

39. Nunggak semi (ib). Wong sing nduweni jenengan padha karo bapakè,  kakinè atawa kakinè.

40. Nurut dawaning tampar (ib). Wong sing ngelacak perkara.

41. Nusup ngayam alas (ib). Wong sing menempuh jalan nang alas ora melu dalan sing biasané.

42. Nututi kidang lumayu (ib). Wong sing pengin barang sing langka lan mustahil.

43. Nututi balang atiba (wis tiba). Nyesel yen omongané wis ngelarani ati wong lia.

44. Nututi layangan pedhot (ib). 1 wong sing nguwang tenaga lan wektu go ngoleti barang sing ilang lan barang gue kur barang remeh atawa murahan. 2 mburu perkara sing ora ana akhirè.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa