KENANGAN: Radio Iran (IRIB Radio)

Awal mula madan kurang enak ngrungokna radio sekang Iran gue kerna signal sing memang cilik banget tapi kadang-kadang bersih ora ana gangguan. Ceritanè pas lagi udan gedhe siaran radio kaya RSI, DW lan radio liannè sing gedhe lan terkenal signalè elek - elek kabeh ora bisa ketangkep sempurna kira - kira SINPO 2-2-2-2-2(Signal,  Interference,  Noise Propagandist,  Oxxx) huruf O kelalen kepanjanganè apa hehehehe. Nah kerna signal radio favorite padha ilang kabeh ijig - ijig nemu gelombang radio sing signal lewih apik lan suara jelas banget. 

Selusur terus siaran gue ternyata radio sekang Tehran - Iran jan kaget juga kerena ana radio sing nganggo bahasa Melayu atawa Indonesia sekang Iran. Malam selanjutè Enyong langsung bae ngrungokna maning sampe Enyong kuliah esih ngrungokna radio sekang Iran hue sing jenengané IRIB (Islamic Republic Iran Broadcasting). 

Para penyiar ora sekang Indonesia thok tapi ana penyiar wedhon sing kang Malaysia dadhi siaran gue ora disebutna radio IRIB siaran Indonesia tapi IRIB siaran bahasa Melayu kerna sing dadhi staff ora kur wong Indonesia thok. Lewih kang 100 surat pernah tek kirim meng radio Iran gie. Alhamdulillah tiap bulan atawa tiap minggu selalu ana kiriman surat sekang Iran sing ingsinè majalah - majalah bahasa Inggris lan Perancis kaya majalah Mahzubah,  Zam - Zam lan Echo sing sebagian nganggo bahasa Perancis. 

Majalah sing dikirimna lewih mangfaatè go Enyong terutama kang pengetahuan sing luar biasa. Gemien urung ana masalah soal Syiah dadhi wong sing nang umah lan kanca - kanca ora curiga. Nek siki aku maca majalah kaya gue ya mbuh kepriwe ya soalè wong siki memang keakehan omong hehehehe. Alhamdulillah Enyong nduwéni majalah gue lewih kang 100 eksemplar bisa go nambah koleksi perpustakaan. 

Acara kang radio gie akeh - akehè soal agama lan politik memang kerna Iran salah siji negara Islam lan politikè lagi dicekal nang dunia utamanè nang Amerika. Tapi Enyong seneng ngrungokna perspektif - perspektif kang radio Iran gue. Sing paling menarik ya ana pembacaan Alquran sing memang nambah keimanan go wong Islam sing ngrungokna. Ana acara budaya kur sipet ya ana paling maen sih ana acara pelajaran bahasa Persia atawa Farsi tapi Enyong jarang ngrungokna acara pelajaran gue memang pas ganu ora seneng atawa ora tertarik arep belajar bahasa Persia.

Siki radio Iran esih tetep eksis apa maning website selalu dianyarna. Enyong ora kur diwai majalah tapi pernah dinai kartu pos lan kalender Iran sing memang beda karo kalender sing liannè (sistem Hijrah atawa Masehi).
Kartu pos kang IRIB radio seksi bahasa Indonesia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Kata Serapan Bahasa Portugis dalam Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa