Wit Tetean Atawa Teh-tehan Pager Dalan

Alam dunia digawe nang Gusti Allah ora ana sing mubazir, pokokè ora ana ciptaan Gusti Allah sing salah. Wit-witan sing akeh cocog (duri) ge ana mangfaatè misalè kaya wit salak atawa wit lianè. Sakabeh nang alam dunia pancen ana mangfaatè, kur kadang wong urung apal mangfaatè apa. 

Pernah krungu wit teh tehan? Bisa dadi tiap daerah beda jenengan tapi sakabeh Indonesia umumè nyebut wit teh tehan. Wit gue biasanè didadikna pager go dalan atawa pager go ngarepan umah. Ora adoh sekang wit teh wujudè dadi wong-wong nyebutna wit gue 'teh tehan'. Godongè cilik-cilik warna ijo enom sampeka ijo tua, wujud kembangè kaya uceng (kembang mlinjo). Wit gie akeh cawangè (pang), siji wit bisa satus cawang lewih. 

Iklan Teh tehan sekang mesin Google

Teh tehan langka hamanè kecuali tali putri (hama parasit), wit teh tehan nek kena tali putri biasanè nduwurè padha mati soalè nutrisi wit teh tehan dijiot kabeh nang tali putri.

Wit teh tehan biasa didadikna pager go dalan atawa pager go pager umah. Kerna sipat wit gue rungkud dadi bisa didadikna pager. Jenengan asli wit gue Achalphia Siamensis asli sekang daratan Indochina sampeka Semenanjung Malaysia, Sumatra lan pulau Sulawesi. Jenengan liannè teh siam.

Ana lewih sekang 28 spesies wit teh tehan nang sa-alam-dunya. Cara nandure anu gampang banget, kur putes langsung tandur (stek batang) perawatanè uga penak ora ana perawatan khusus. Dadhi gampang diakehna.

Jarènè ora kur go pager atawa patok bates karangan mangfaatè tapi go obat-obatan. 

Senen wage, 9 April 2018.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai