Bagian-bagian Wit Gedhang

Gedebog Bosok

Sing jenenganè Basa Jawa gue anu basa paling lengkap kosakatanè go istilah-istilah nang alam, pancen nek basa teknologi basa Jawa lumayan keok soalè akeh kosakata sing nyelang Kang basa Indonesia, basa Inggris atawa basa luar liannè. 

Saiki sedulur, enyong arep nginggetna istilah bagian-bagian nang wit gedang maring sampeyan, mangfaatè men sampeyan inget terus yen biasanè dewek gue anu sugih kosakata. Jarè wong lia basa Jawa gue anu basa sing lumayan njlimet soalè akeh mbanget kosakata siji banda nek wis ganti atawa pindah pasti genti jenenganè. Misalè kaya artikel sing wingi mbahas istilah-istilah nang rice alias beras, pari, meniran....

Yuh dimulai bae men aja keakean omong!

Gedebog
Mangrupaning batang wit gedang sing disusun sekang bagian klokop-klokop karo ares.

Lamat
Padha karo sebutan lamat garanggati (laba-laba), lamat yague mangrupaning serat sekang klokop gedhang, alus kaya bola (benang) warna putih. Lamat gedang bisa dijiot karo tangan, diciwit terus disuwir alon-alon. 

Lamat Sing Dijekel Nang Aku


Plapah
Padha bae karo plapah wit klapa, plapah gedang yague bagian ranting, bagian batang godong gedhang bentukè lurus mlengkung, njalur mbelah sisi kiwe karo tengen.

Klaras
Jenengan lian sekang godong gedhang sing wis garing, tua, atawa wis mati. Godong gedhang wis diarani klaras nek wis wernanè ganti dadi cokelat/werna mati. Tapi nek nembe warna kuning disebut godong gedhang tua, urung dadi klaras.

Bedogol
Bagian inti sekang wit gedhang, nek nandur wit gedhang ya anu mesti ana bedogolè. Janèh bedogol gue sejatinè wit gedhang. Cukup nandur bedogol pesti pirang minggu-wulan mentu wit gedhangè. Bedogol ananè paling ngingsor sekang wit gedhang, sebagian mlebu lemah sebagian nang duwur. Oyod metu sekang bagian sing nang jero lemah.

Bedogol Bosok


Jantung Gedhang
Bagian kembang gedang mirip bentuk jantung. Janeh anu klungkup (kuncup) kembang gedhang. Jantung gedang nek wis metu gedhang sing utama/gedhe bisa diputes men gedhang utama bisa berkembang dadi gedhang sehat ora cunggriten/cilik-cilik. Jantung diputes marekna nutrisi sekang lemah mlebu bedogol melbu gedebog terus tekan gedang. Dadi gedang berkembang apik. Jantung gedang biasanè ana sing bisa dijangan ana sing ora bisa.

Ares
Glondongan putih nang njero gedebog, njalur sekang bedogol tekan pucuk plapah gedang. Nang njero ares uga akeh lamatè.

Wis cukup paham ya sedulur, ditunggu maning kelas bahasanè. Mugia ana mangfaatè.

Gomblokan Wit Gedhang 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parfum Garuda Indonesia: Parfum Yang Mempunyai Hukum

Jenis-Jenis Kenduri Dalam Adat Islam Jawa

Nama-nama Tai